Παρακολούθηση
Xinlei Chen
Xinlei Chen
FAIR, Meta
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improved Baselines with Momentum Contrastive Learning
X Chen, H Fan, R Girshick, K He
arXiv preprint arXiv:2003.04297, 2020
17492020
Exploring simple siamese representation learning
X Chen, K He
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
16832021
Microsoft COCO captions: Data collection and evaluation server
X Chen, H Fang, TY Lin, R Vedantam, S Gupta, P Dollár, CL Zitnick
arXiv preprint arXiv:1504.00325, 2015
16642015
Masked autoencoders are scalable vision learners
K He, X Chen, S Xie, Y Li, P Dollár, R Girshick
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
11722022
Never-ending learning
T Mitchell, W Cohen, E Hruschka, P Talukdar, B Yang, J Betteridge, ...
Communications of the ACM 61 (5), 103-115, 2018
10562018
Visualizing and Understanding Neural Models in NLP
J Li, X Chen, E Hovy, D Jurafsky
arXiv preprint arXiv:1506.01066, 2015
6382015
An Empirical Study of Training Self-Supervised Vision Transformers
X Chen, S Xie, K He
arXiv preprint arXiv:2104.02057, 2021
5792021
Mind’s eye: A recurrent visual representation for image caption generation
X Chen, CL Zitnick
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
5722015
Neil: Extracting visual knowledge from web data
X Chen, A Shrivastava, A Gupta
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 1409-1416, 2013
5532013
Large scale spectral clustering with landmark-based representation
X Chen, D Cai
Proceedings of the Twenty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2011
3852011
Webly supervised learning of convolutional networks
X Chen, A Gupta
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 1431-1439, 2015
3462015
Tensormask: A foundation for dense object segmentation
X Chen, R Girshick, K He, P Dollár
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
2922019
Towards vqa models that can read
A Singh, V Natarajan, M Shah, Y Jiang, X Chen, D Batra, D Parikh, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
2792019
Large scale spectral clustering via landmark-based sparse representation
D Cai, X Chen
IEEE transactions on cybernetics 45 (8), 1669-1680, 2014
2252014
In Defense of Grid Features for Visual Question Answering
H Jiang, I Misra, M Rohrbach, E Learned-Miller, X Chen
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
2112020
Iterative visual reasoning beyond convolutions
X Chen, LJ Li, L Fei-Fei, A Gupta
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
2092018
Learning a recurrent visual representation for image caption generation
X Chen, CL Zitnick
arXiv preprint arXiv:1411.5654, 2014
2022014
Pythia v0. 1: the Winning Entry to the VQA Challenge 2018
Y Jiang, V Natarajan, X Chen, M Rohrbach, D Batra, D Parikh
arXiv preprint arXiv:1807.09956, 2018
1792018
Imvotenet: Boosting 3d object detection in point clouds with image votes
CR Qi, X Chen, O Litany, LJ Guibas
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
1742020
An Implementation of Faster RCNN with Study for Region Sampling
X Chen, A Gupta
arXiv preprint arXiv:1702.02138, 2017
1652017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20