Παρακολούθηση
Andrea Vedaldi
Andrea Vedaldi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα robots.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep Inside Convolutional Networks: Visualising Image Classification Models and Saliency Maps
K Simonyan, A Vedaldi, A Zisserman
Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR), 2014
58872014
Deep face recognition
OM Parkhi, A Vedaldi, A Zisserman
British Machine Vision Association, 2015
53502015
VLFeat: An open and portable library of computer vision algorithms
A Vedaldi, B Fulkerson
Proceedings of the 18th ACM international conference on Multimedia, 1469-1472, 2010
3947*2010
Return of the Devil in the Details: Delving Deep into Convolutional Nets
K Chatfield, K Simonyan, A Vedaldi, A Zisserman
British Machine Vision Conference (BMVC), 2014
38972014
Fully-convolutional siamese networks for object tracking
L Bertinetto, J Valmadre, JF Henriques, A Vedaldi, PHS Torr
European conference on computer vision, 850-865, 2016
34032016
Matconvnet: Convolutional neural networks for matlab
A Vedaldi, K Lenc
Proceedings of the 23rd ACM international conference on Multimedia, 689-692, 2015
33082015
Instance normalization: The missing ingredient for fast stylization
D Ulyanov, A Vedaldi, V Lempitsky
arXiv preprint arXiv:1607.08022, 2016
28512016
Deep image prior
D Ulyanov, A Vedaldi, V Lempitsky
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
2170*2018
Understanding deep image representations by inverting them
A Mahendran, A Vedaldi
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
18792015
Speeding up Convolutional Neural Networks with Low Rank Expansions
M Jaderberg, A Vedaldi, A Zisserman
British Machine Vision Conference (BMVC), 2014
15082014
End-to-end representation learning for correlation filter based tracking
J Valmadre, L Bertinetto, J Henriques, A Vedaldi, PHS Torr
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
14782017
Describing textures in the wild
M Cimpoi, S Maji, I Kokkinos, S Mohamed, A Vedaldi
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013 IEEE Conference on,, 2014
12792014
Synthetic data for text localisation in natural images
A Gupta, A Vedaldi, A Zisserman
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
12712016
Efficient additive kernels via explicit feature maps
A Vedaldi, A Zisserman
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 34 (3), 480-492, 2012
12652012
Interpretable explanations of black boxes by meaningful perturbation
RC Fong, A Vedaldi
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 3429-3437, 2017
12362017
Reading text in the wild with convolutional neural networks
M Jaderberg, K Simonyan, A Vedaldi, A Zisserman
International journal of computer vision 116 (1), 1-20, 2016
11492016
The devil is in the details: an evaluation of recent feature encoding methods
K Chatfield, V Lempitsky, A Vedaldi, A Zisserman
BMVC, 2011
10912011
Fine-grained visual classification of aircraft
S Maji, E Rahtu, J Kannala, M Blaschko, A Vedaldi
arXiv preprint arXiv:1306.5151, 2013
10812013
Deep filter banks for texture recognition and segmentation
M Cimpoi, S Maji, A Vedaldi
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
10542015
Multiple kernels for object detection
A Vedaldi, V Gulshan, M Varma, A Zisserman
2009 IEEE 12th international conference on computer vision, 606-613, 2009
10132009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20