Παρακολούθηση
András Benczúr
András Benczúr
Institute for Computer Science and Control
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sztaki.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Approximating s-t minimum cuts in Õ(n2) time
AA Benczúr, DR Karger
Proceedings of the twenty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1996
4131996
Spamrank–fully automatic link spam detection work in progress
AA Benczur, K Csalogany, T Sarlos, M Uher
Proceedings of the first international workshop on adversarial information …, 2005
3052005
Methods for large scale SVD with missing values
M Kurucz, AA Benczúr, K Csalogány
Proceedings of KDD cup and workshop 12, 31-38, 2007
2122007
Latent dirichlet allocation in web spam filtering
I Bíró, J Szabó, AA Benczúr
Proceedings of the 4th international workshop on Adversarial information …, 2008
1532008
Crowdsending based public transport information service in smart cities
K Farkas, G Feher, A Benczur, C Sidlo
IEEE Communications Magazine 53 (8), 158-165, 2015
1162015
Linked latent dirichlet allocation in web spam filtering
I Bíró, D Siklósi, J Szabó, AA Benczúr
Proceedings of the 5th International Workshop on Adversarial Information …, 2009
1122009
Web spam classification: a few features worth more
M Erdélyi, A Garzó, AA Benczúr
Proceedings of the 2011 Joint WICOW/AIRWeb Workshop on Web Quality, 27-34, 2011
1092011
Randomized approximation schemes for cuts and flows in capacitated graphs
AA Benczúr, DR Karger
SIAM Journal on Computing 44 (2), 290-319, 2015
942015
Framework for smart city applications based on participatory sensing
R Szabó, K Farkas, M Ispány, AA Benczúr, N Bátfai, P Jeszenszky, S Laki, ...
2013 IEEE 4th International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2013
902013
To randomize or not to randomize: space optimal summaries for hyperlink analysis
T Sarlós, AA Benczúr, K Csalogány, D Fogaras, B Rácz
Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web, 297-306, 2006
882006
Link-based similarity search to fight web spam
A Benczúr, K Csalogány, T Sarlós
Lehigh Univ., 2006
812006
Longitudinal analytics on web archive data: It's about time!
G Weikum, N Ntarmos, M Spaniol, P Triantafillou, A Benczúr, S Kirkpatrick, ...
5th biennial Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR), 2011
732011
Blockchain is watching you: Profiling and deanonymizing ethereum users
F Béres, IA Seres, AA Benczúr, M Quintyne-Collins
2021 IEEE international conference on decentralized applications and …, 2021
702021
Exploiting temporal influence in online recommendation
R Pálovics, AA Benczúr, L Kocsis, T Kiss, E Frigó
Proceedings of the 8th ACM Conference on Recommender Systems, 273-280, 2014
702014
A cryptoeconomic traffic analysis of Bitcoin’s Lightning Network
F Béres, IA Seres, AA Benczúr
PubPub, 2021
622021
Spectral clustering in telephone call graphs
M Kurucz, A Benczúr, K Csalogány, L Lukács
Proceedings of the 9th WebKDD and 1st SNA-KDD 2007 workshop on Web mining …, 2007
612007
Prediction and characterization of human ageing-related proteins by using machine learning
C Kerepesi, B Daróczy, Á Sturm, T Vellai, A Benczúr
Scientific reports 8 (1), 4094, 2018
532018
Recsys challenge 2016: Job recommendations
F Abel, A Benczúr, D Kohlsdorf, M Larson, R Pálovics
Proceedings of the 10th ACM conference on recommender systems, 425-426, 2016
532016
Web spam detection via commercial intent analysis
A Benczúr, I Bíró, K Csalogány, T Sarlós
Proceedings of the 3rd international workshop on Adversarial information …, 2007
472007
Augmenting undirected edge connectivity in O (n2) time
AA Benczúr, DR Karger
Journal of Algorithms 37 (1), 2-36, 2000
472000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20