Παρακολούθηση
Shoko Araki
Shoko Araki
NTT Communication Science Laboratories
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A robust and precise method for solving the permutation problem of frequency-domain blind source separation
H Sawada, R Mukai, S Araki, S Makino
IEEE transactions on speech and audio processing 12 (5), 530-538, 2004
7862004
The fundamental limitation of frequency domain blind source separation for convolutive mixtures of speech
S Araki, R Mukai, S Makino, T Nishikawa, H Saruwatari
IEEE Transactions on Speech and Audio Processing 11 (2), 109-116, 2003
4992003
Underdetermined convolutive blind source separation via frequency bin-wise clustering and permutation alignment
H Sawada, S Araki, S Makino
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 19 (3), 516-527, 2010
4132010
Multichannel extensions of non-negative matrix factorization with complex-valued data
H Sawada, H Kameoka, S Araki, N Ueda
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 21 (5), 971-982, 2013
3432013
Underdetermined blind sparse source separation for arbitrarily arranged multiple sensors
S Araki, H Sawada, R Mukai, S Makino
Signal processing 87 (8), 1833-1847, 2007
3292007
The NTT CHiME-3 system: Advances in speech enhancement and recognition for mobile multi-microphone devices
T Yoshioka, N Ito, M Delcroix, A Ogawa, K Kinoshita, M Fujimoto, C Yu, ...
2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU …, 2015
2582015
The signal separation evaluation campaign (2007–2010): Achievements and remaining challenges
E Vincent, S Araki, F Theis, G Nolte, P Bofill, H Sawada, A Ozerov, ...
Signal Processing 92 (8), 1928-1936, 2012
2262012
Polar coordinate based nonlinear function for frequency-domain blind source separation
H Sawada, R Mukai, S Araki, S Makino
IEICE transactions on fundamentals of electronics, communications and …, 2003
2192003
The 2011 signal separation evaluation campaign (SiSEC2011):-audio source separation
S Araki, F Nesta, E Vincent, Z Koldovský, G Nolte, A Ziehe, A Benichoux
Latent Variable Analysis and Signal Separation: 10th International …, 2012
1882012
The 2008 signal separation evaluation campaign: A community-based approach to large-scale evaluation
E Vincent, S Araki, P Bofill
International Conference on Independent Component Analysis and Signal …, 2009
1822009
Grouping separated frequency components by estimating propagation model parameters in frequency-domain blind source separation
H Sawada, S Araki, R Mukai, S Makino
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 15 (5), 1592-1604, 2007
1692007
Measuring dependence of bin-wise separated signals for permutation alignment in frequency-domain BSS
H Sawada, S Araki, S Makino
2007 IEEE international symposium on circuits and systems, 3247-3250, 2007
1682007
Blind extraction of dominant target sources using ICA and time-frequency masking
H Sawada, S Araki, R Mukai, S Makino
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 14 (6), 2165-2173, 2006
1342006
Frequency-domain blind source separation
J Benesty, S Makino, J Chen, H Sawada, R Mukai, S Araki, S Makino
Speech enhancement, 299-327, 2005
1322005
Exploring multi-channel features for denoising-autoencoder-based speech enhancement
S Araki, T Hayashi, M Delcroix, M Fujimoto, K Takeda, T Nakatani
2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2015
1272015
Online MVDR beamformer based on complex Gaussian mixture model with spatial prior for noise robust ASR
T Higuchi, N Ito, S Araki, T Yoshioka, M Delcroix, T Nakatani
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 25 (4), 780-793, 2017
1232017
A multichannel MMSE-based framework for speech source separation and noise reduction
M Souden, S Araki, K Kinoshita, T Nakatani, H Sawada
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 21 (9), 1913-1928, 2013
1202013
Equivalence between frequency-domain blind source separation and frequency-domain adaptive beamforming for convolutive mixtures
S Araki, S Makino, Y Hinamoto, R Mukai, T Nishikawa, H Saruwatari
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2003, 1-10, 2003
1112003
Blind source separation of convolutive mixtures of speech in frequency domain
S Makino, H Sawada, R Mukai, S Araki
IEICE transactions on fundamentals of electronics, communications and …, 2005
1092005
Complex angular central Gaussian mixture model for directional statistics in mask-based microphone array signal processing
N Ito, S Araki, T Nakatani
2016 24th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1153-1157, 2016
1082016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20