Παρακολούθηση
Bogdan Andrei Boteanu
Bogdan Andrei Boteanu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alpha.imag.pub.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
3d human pose estimation: A review of the literature and analysis of covariates
N Sarafianos, B Boteanu, B Ionescu, IA Kakadiaris
Computer Vision and Image Understanding 152, 1-20, 2016
2742016
Retrieving Diverse Social Images at MediaEval 2015: Challenge, Dataset and Evaluation
B Ionescu, AL Gînscă, B Boteanu, A Popescu, M Lupu, H Müller
MediaEval 2015 1436, 2015
832015
Div150cred: A social image retrieval result diversification with user tagging credibility dataset
B Ionescu, A Popescu, M Lupu, AL Gînscă, B Boteanu, H Müller
Proceedings of the 6th ACM Multimedia Systems Conference, 207-212, 2015
392015
Div150Multi: a social image retrieval result diversification dataset with multi-topic queries
B Ionescu, AL Gînscă, B Boteanu, M Lupu, A Popescu, H Müller
Proceedings of the 7th international conference on multimedia systems, 1-6, 2016
152016
LAPI at MediaEval 2016 Predicting Media Interestingness Task.
MG Constantin, B Boteanu, B Ionescu
MediaEval 2016 1739, 2016
14*2016
A relevance feedback perspective to image search result diversification
B Boteanu, I Mironică, B Ionescu
2014 IEEE 10th International Conference on Intelligent Computer …, 2014
122014
Hierarchical clustering pseudo-relevance feedback for social image search result diversification
B Boteanu, I Mironică, B Ionescu
2015 13th international workshop on Content-based multimedia indexing (CBMI …, 2015
112015
Pseudo-relevance feedback diversification of social image retrieval results
B Boteanu, I Mironică, B Ionescu
Multimedia Tools and Applications 76 (9), 11889-11916, 2017
102017
LAPI@ 2015 Retrieving Diverse Social Images Task: A Pseudo-Relevance Feedback Diversification Perspective.
B Boteanu, MG Constantin, B Ionescu
MediaEval 2016 1739, 2015
62015
Benchmarking Image Retrieval Diversification Techniques for Social Media
B Ionescu, M Rohm, B Boteanu, AL Gînscă, M Lupu, H Müller
IEEE Transactions on Multimedia 23, 677-691, 2020
52020
Towards Realistic Financial Time Series Generation via Generative Adversarial Learning
M Dogariu, LD Ştefan, BA Boteanu, C Lamba, B Ionescu
2021 29th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1341-1345, 2021
32021
Generation of realistic synthetic financial time-series
M Dogariu, LD Ştefan, BA Boteanu, C Lamba, B Kim, B Ionescu
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications …, 2022
22022
LAPI@ Retrieving Diverse Social Images Task 2013: Qualitative Photo Retrieval using Multimedia Content.
AL Radu, B Boteanu, O Ples, B Ionescu
MediaEval 2013 1043, 2013
22013
LAPI@ 2014 Retrieving Diverse Social Images Task: A Relevance Feedback Diversification Perspective.
B Boteanu, I Mironica, AL Radu, B Ionescu
MediaEval 2014 1263, 2014
12014
2021 Index IEEE Transactions on Multimedia Vol. 23
V Abrol, OA Ademoye, A Aghagolzadeh, M Akbari, Z Al-Halah, ...
IEEE Transactions on Multimedia 23, 2021
2021
Div150Multi
B Ionescu, AL Gînscă, B Boteanu, M Lupu, A Popescu, H Müller
Proceedings of the 7th International Conference on Multimedia Systems, 2016
2016
Diversification with Fisher Kernel pseudo-feedback
B Boteanu, I Mironică, B Ionescu
2015 International Symposium on Signals, Circuits and Systems (ISSCS), 1-4, 2015
2015
Div150Cred
B Ionescu, A Popescu, M Lupu, A Gansca, B Boteanu, H Müller
Proceedings of the 6th ACM Multimedia Systems Conference, 2015
2015
Retrieving Diverse Social Images at MediaEval 2015
H Müller, B Ionescu, AL Gînsca, B Boteanu, A Popescu, M Lupu
Working Notes Proceedings of the MediaEval 2015 Workshop, 2015
2015
Div150Cred
H Müller, B Ionescu, A Popescu, M Lupu, AL Gînscă, B Boteanu
Proceedings of the 6th Association for Computing Machinery (ACM) Multimedia …, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20