Παρακολούθηση
Enrique Amigó
Enrique Amigó
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lsi.uned.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A comparison of extrinsic clustering evaluation metrics based on formal constraints
E Amigó, J Gonzalo, J Artiles, F Verdejo
Information retrieval 12, 461-486, 2009
9552009
Overview of replab 2013: Evaluating online reputation monitoring systems
E Amigó, J Carrillo de Albornoz, I Chugur, A Corujo, J Gonzalo, T Martín, ...
Information Access Evaluation. Multilinguality, Multimodality, and …, 2013
1552013
Towards real-time summarization of scheduled events from twitter streams
A Zubiaga, D Spina, E Amigó, J Gonzalo
Proceedings of the 23rd ACM conference on Hypertext and social media, 319-320, 2012
1342012
A general evaluation measure for document organization tasks
E Amigó, J Gonzalo, F Verdejo
Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2013
1112013
WePS-3 Evaluation Campaign: Overview of the Web People Search Clustering and Attribute Extraction Tasks.
J Artiles, A Borthwick, J Gonzalo, S Sekine, E Amigó
CLEF (Notebook Papers/LABs/Workshops), 2010
962010
Overview of replab 2014: author profiling and reputation dimensions for online reputation management
E Amigó, J Carrillo-de-Albornoz, I Chugur, A Corujo, J Gonzalo, E Meij, ...
Information Access Evaluation. Multilinguality, Multimodality, and …, 2014
942014
Overview of RepLab 2012: Evaluating Online Reputation Management Systems.
E Amigó, A Corujo, J Gonzalo, E Meij, M De Rijke
CLEF (online working notes/labs/workshop), 2012
802012
WePS-3 evaluation campaign: Overview of the online reputation management task
E Amigó, J Artiles, J Gonzalo, D Spina, B Liu, A Corujo
CLEF 2010 (Notebook Papers/LABs/Workshops), 2010
762010
The role of named entities in web people search
J Artiles, E Amigó, J Gonzalo
Proceedings of the 2009 conference on empirical methods in natural language …, 2009
632009
Learning similarity functions for topic detection in online reputation monitoring
D Spina, J Gonzalo, E Amigó
Proceedings of the 37th international ACM SIGIR conference on Research …, 2014
622014
MT evaluation: Human-like vs. human acceptable
E Amigó, J Giménez, J Gonzalo, L Màrquez
Proceedings of the COLING/ACL 2006 Main Conference Poster Sessions, 17-24, 2006
622006
An empirical study of information synthesis task
E Amigo, J Gonzalo, V Peinado, A Penas, F Verdejo
Proceedings of the 42nd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2004
602004
An axiomatic analysis of diversity evaluation metrics: Introducing the rank-biased utility metric
E Amigó, D Spina, J Carrillo-de-Albornoz
The 41st international ACM SIGIR conference on research & development in …, 2018
492018
IQMT: A framework for automatic machine translation evaluation
J ús Giménez, E Amigó
452006
Discovering filter keywords for company name disambiguation in twitter
D Spina, J Gonzalo, E Amigó
Expert Systems with Applications 40 (12), 4986-5003, 2013
402013
Combining evaluation metrics via the unanimous improvement ratio and its application to clustering tasks
E Amigó, J Gonzalo, J Artiles, F Verdejo
Journal of Artificial Intelligence Research 42, 689-718, 2011
382011
QARLA: a framework for the evaluation of text summarization systems
E Amigó, J Gonzalo, A Penas, F Verdejo
Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2005
362005
Using an Emotion-based Model and Sentiment Analysis Techniques to Classify Polarity for Reputation.
JC de Albornoz, I Chugur, E Amigó
CLEF (Online Working Notes/Labs/Workshop), 2012
242012
An effectiveness metric for ordinal classification: Formal properties and experimental results
E Amigó, J Gonzalo, S Mizzaro, J Carrillo-de-Albornoz
arXiv preprint arXiv:2006.01245, 2020
222020
QARLA: a Framework for the Evaluation of Automatic Sumarization
E Amigó, J Gonzalo, A Penas, F Verdejo
Proceedings of the 43th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2005
202005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20