Παρακολούθηση
Seth Gilbert
Seth Gilbert
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα comp.nus.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services
S Gilbert, N Lynch
Acm Sigact News 33 (2), 51-59, 2002
27462002
A secure sharding protocol for open blockchains
L Luu, V Narayanan, C Zheng, K Baweja, S Gilbert, P Saxena
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC conference on computer and communications …, 2016
14132016
Perspectives on the CAP Theorem
S Gilbert, N Lynch
Computer 45 (2), 30-36, 2012
2132012
Virtual Mobile Nodes for Mobile Ad Hoc Networks
S Dolev, S Gilbert, NA Lynch, E Schiller, AA Shvartsman, JL Welch
International Symposium on Distributed Computing, 230-244, 2004
1512004
Scp: A computationally-scalable byzantine consensus protocol for blockchains
L Luu, V Narayanan, K Baweja, C Zheng, S Gilbert, P Saxena
Cryptology ePrint Archive, 2015
1272015
GeoQuorums: Implementing Atomic Memory in Mobile Ad Hoc Networks:
S Dolev, S Gilbert, NA Lynch, AA Shvartsman, JL Welch
International Symposium on Distributed Computing, 306-320, 2003
1272003
Concurrent cache-oblivious B-trees
MA Bender, JT Fineman, S Gilbert, BC Kuszmaul
Proceedings of the seventeenth annual ACM symposium on Parallelism in …, 2005
1222005
RAMBO II: Rapidly reconfigurable atomic memory for dynamic networks
S Gilbert
2003 International Conference on Dependable Systems and Networks, 2003
1182003
Consensus and collision detectors in wireless ad hoc networks
G Chockler, M Demirbas, S Gilbert, C Newport, T Nolte
Proceedings of the twenty-fourth annual ACM Symposium on Principles of …, 2005
1022005
Rambo: a robust, reconfigurable atomic memory service for dynamic networks
S Gilbert, NA Lynch, AA Shvartsman
Distributed Computing, 1-48, 2010
972010
On-the-fly maintenance of series-parallel relationships in fork-join multithreaded programs
MA Bender, JT Fineman, S Gilbert, CE Leiserson
Proceedings of the sixteenth annual ACM symposium on Parallelism in …, 2004
872004
Gossiping in a multi-channel radio network: An oblivious approach to coping with malicious interference
S Dolev, S Gilbert, R Guerraoui, C Newport
International Symposium on Distributed Computing, 208-222, 2007
842007
A new approach to incremental cycle detection and related problems
MA Bender, JT Fineman, S Gilbert, RE Tarjan
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 12 (2), 1-22, 2015
81*2015
Timed virtual stationary automata for mobile networks
S Dolev, S Gilbert, L Lahiani, N Lynch, T Nolte
Principles of Distributed Systems: 9th International Conference, OPODIS 2005 …, 2006
81*2006
Secure communication over radio channels
S Dolev, S Gilbert, R Guerraoui, C Newport
Proceedings of the twenty-seventh ACM symposium on Principles of distributed …, 2008
792008
Reconfigurable distributed storage for dynamic networks
G Chockler, S Gilbert, V Gramoli, PM Musial, AA Shvartsman
Journal of Parallel and Distributed Computing 69 (1), 100-116, 2009
752009
Interference-resilient information exchange
S Gilbert, R Guerraoui, DR Kowalski, C Newport
IEEE INFOCOM 2009, 2249-2257, 2009
712009
Etna: A fault-tolerant algorithm for atomic mutable DHT data
A Muthitacharoen, S Gilbert, R Morris
672005
Of malicious motes and suspicious sensors: On the efficiency of malicious interference in wireless networks
S Gilbert, R Guerraoui, C Newport
Principles of Distributed Systems: 10th International Conference, OPODIS …, 2006
652006
Broadcast in the ad hoc SINR model
S Daum, S Gilbert, F Kuhn, C Newport
Distributed Computing: 27th International Symposium, DISC 2013, Jerusalem …, 2013
632013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20