Παρακολούθηση
Fabrice Cordey
Fabrice Cordey
Professor of geology & paleontology, université Lyon 1
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-lyon1.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Timing of the Early Triassic carbon cycle perturbations inferred from new U-Pb ages and ammonoid biochronozones
T Galfetti, H Bucher, M Ovtcharova, U Schaltegger, A Brayard, T Brühwiler, ...
Earth and Planetary Science Letters 258 (3-4), 593-604, 2007
2522007
Radiolarian palaeoecology and radiolarites: is the present the key to the past?
G Racki, F Cordey
Earth-Science Reviews 52 (1-3), 83-120, 2000
1852000
Coherent French Range blueschist: Subduction to exhumation in< 2.5 my?
MG Mihalynuk, P Erdmer, ED Ghent, F Cordey, DA Archibald, ...
GSA Bulletin 116 (7-8), 910-922, 2004
832004
Radiolaires des complexes d'accrétion de la Cordillère canadienne (Colombie Britannique)
F Cordey
Bulletin-Geological Survey of Canada 509, 209 pp, 1998
761998
Developing a strategy for accurate definition of a geological boundary through radio-isotopic and biochronological dating: The Early–Middle Triassic boundary (South China)
M Ovtcharova, N Goudemand, Ø Hammer, K Guodun, F Cordey, T Galfetti, ...
Earth-Science Reviews 146, 65-76, 2015
742015
Biostratigraphic and biogeographic constraints on the Carboniferous to Jurassic Cache Creek Terrane in central British Columbia
MJ Orchard, F Cordey, L Rui, EW Bamber, B Mamet, LC Struik, H Sano, ...
Canadian Journal of Earth Sciences 38 (4), 551-578, 2001
742001
Imbricate architecture of the upper Paleozoic to Jurassic oceanic Cache Creek terrane, central British Columbia
LC Struik, P Schiarizza, MJ Orchard, F Cordey, H Sano, DG MacIntyre, ...
Canadian Journal of Earth Sciences 38 (4), 495-514, 2001
692001
Precise age for the Permian–Triassic boundary in South China from high-precision U-Pb geochronology and Bayesian age–depth modeling
B Baresel, H Bucher, M Brosse, F Cordey, K Guodun, U Schaltegger
Solid Earth 8 (2), 361-378, 2017
682017
Significance of Jurassic radiolarians from the Cache Creek terrane, British Columbia
F Cordey, N Mortimer, P DeWever, JWH Monger
Geology 15 (12), 1151-1154, 1987
681987
Geology and mineral resources of the Tagish Lake area (NTS 104M/8, 9, 10E, 15 and 104N/12W), northwestern British Columbia
MG Mihalynuk, KJ Mountjoy, MT Smith, LD Currie, JE Gabites, HW Tipper, ...
British Columbia, Ministry of Energy and Mines, 1999
651999
Late Jurassic magmatism, metamorphism, and deformation in the Blue Mountains Province, northeast Oregon
JJ Schwartz, AW Snoke, F Cordey, K Johnson, CD Frost, CG Barnes, ...
Bulletin 123 (9-10), 2083-2111, 2011
622011
Middle Permian plume‐related magmatism of the Hawasina Nappes and the Arabian Platform: Implications on the evolution of the Neotethyan margin in Oman
RC Maury, F Béchennec, J Cotten, M Caroff, F Cordey, J Marcoux
Tectonics 22 (6), 2003
562003
Long-lived panthalassic remnant: the Bridge River accretionary complex, Canadian Cordillera
F Cordey, P Schiarizza
Geology 21 (3), 263-266, 1993
551993
New biostratigraphic data for the northern Cache Creek terrane, Teslin map area, southern Yukon
F Cordey
Current Research, Part E; Geological Survey of Canada, Paper 91, 67-76, 1991
471991
Calpionellid zonation of the Jurassic–Cretaceous transition in North-Atlasic Tunisia. Updated Upper Jurassic stratigraphy of the ‘Tunisian trough’and regional correlations
M Boughdiri, H Sallouhi, K Maâlaoui, M Soussi, F Cordey
Comptes Rendus Geoscience 338 (16), 1250-1259, 2006
462006
Stratigraphie et paléogéographie de la marge septentrionale de la plate-forme arabe au Mésozoïque (Turquie du Sud-Est)
E Fourcade, J Dercourt, Y Gunay, J Azéma, H Kozlu, JP Bellier, F Cordey, ...
Bulletin de la Societé géologique de France 162 (1), 27-41, 1991
461991
Stratigraphy of the upper Hazelton Group and the Jurassic evolution of the Stikine terrane, British Columbia
JF Gagnon, T Barresi, JWF Waldron, JL Nelson, TP Poulton, F Cordey
Canadian Journal of Earth Sciences 49 (9), 1027-1052, 2012
412012
The Buday’ah Formation, Sultanate of Oman: A Middle Permian to Early Triassic oceanic record of the Neotethys and the late Induan microsphere bloom
A Baud, S Richoz, B Beauchamp, F Cordey, S Grasby, CM Henderson, ...
Journal of Asian Earth Sciences 43 (1), 130-144, 2012
392012
Atlin TGI, Part II: Regional geology and mineralization of the Nakina area (NTS 104N/2W and 3)
MG Mihalynuk, ST Johnston, JM English, F Cordey, ME Villeneuve, L Rui, ...
Geological fieldwork, 2003-1, 2002
372002
The Middle Jurassic-Lower Cretaceous Rosso Ammonitico succession of Monte Inici (Trapanese Domain, western Sicily); sedimentology, biostratigraphy and isotope stratigraphy
F Cecca, B Savary, A Bartolini, J Remane, F Cordey
Bulletin de la Société géologique de France 172 (5), 647-659, 2001
352001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20