Παρακολούθηση
Yuanzheng Yue (岳远征)
Yuanzheng Yue (岳远征)
Professor of Chemistry, Aalborg University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.aau.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Viscosity of glass-forming liquids
JC Mauro, Y Yue, AJ Ellison, PK Gupta, DC Allan
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 106 (47), 19780-19784, 2009
9762009
Topological principles of borosilicate glass chemistry
MM Smedskjaer, JC Mauro, RE Youngman, CL Hogue, M Potuzak, Y Yue
The Journal of Physical Chemistry B 115 (44), 12930-12946, 2011
3432011
Understanding glass through differential scanning calorimetry
Q Zheng, Y Zhang, M Montazerian, O Gulbiten, JC Mauro, ED Zanotto, ...
Chemical Reviews 119 (13), 7848-7939, 2019
3252019
Clarifying the glass-transition behaviour of water by comparison with hyperquenched inorganic glasses
Y Yue, CA Angell
Nature 427 (6976), 717-720, 2004
3172004
Femtosecond laser induced phenomena in transparent solid materials: Fundamentals and applications
D Tan, KN Sharafudeen, Y Yue, J Qiu
Progress in Materials Science 76, 154-228, 2016
3082016
Melt-quenched glasses of metal–organic frameworks
TD Bennett, Y Yue, P Li, A Qiao, H Tao, NG Greaves, T Richards, ...
Journal of the American Chemical Society 138 (10), 3484-3492, 2016
3052016
Hybrid glasses from strong and fragile metal-organic framework liquids
TD Bennett, JC Tan, Y Yue, E Baxter, C Ducati, NJ Terrill, HHM Yeung, ...
Nature Communications 6 (1), 8079, 2015
2822015
Transparent glass-ceramics functionalized by dispersed crystals
X Liu, J Zhou, S Zhou, Y Yue, J Qiu
Progress in Materials Science 97, 38-96, 2018
2722018
Prediction of glass hardness using temperature-dependent constraint theory
MM Smedskjaer, JC Mauro, Y Yue
Physical Review Letters 105 (11), 115503, 2010
2702010
Three-dimensional direct lithography of stable perovskite nanocrystals in glass
K Sun, D Tan, X Fang, X Xia, D Lin, J Song, Y Lin, Z Liu, M Gu, Y Yue, ...
Science 375 (6578), 307-310, 2022
2412022
A metal-organic framework with ultrahigh glass-forming ability
A Qiao, TD Bennett, H Tao, A Krajnc, G Mali, CM Doherty, AW Thornton, ...
Science Advances 4 (3), eaao6827, 2018
2282018
Fictive temperature, cooling rate, and viscosity of glasses
Y Yue, R von der Ohe, SL Jensen
The Journal of Chemical Physics 120 (17), 8053-8059, 2004
1902004
Enhancing the electrochemical performance of lithium ion batteries using mesoporous Li3V2 (PO4) 3/C microspheres
X Du, W He, X Zhang, Y Yue, H Liu, X Zhang, D Min, X Ge, Y Du
Journal of Materials Chemistry 22 (13), 5960-5969, 2012
1882012
Quantitative design of glassy materials using temperature-dependent constraint theory
MM Smedskjaer, JC Mauro, S Sen, Y Yue
Chemistry of Materials 22 (18), 5358-5365, 2010
1872010
Fragile-to-strong transition in metallic glass-forming liquids
C Zhang, L Hu, Y Yue, JC Mauro
The Journal of Chemical Physics 133 (1), 014508, 2010
1822010
Metal-organic framework glasses with permanent accessible porosity
C Zhou, L Longley, A Krajnc, GJ Smales, A Qiao, I Erucar, CM Doherty, ...
Nature Communications 9 (1), 1-9, 2018
1812018
Fabrication of highly insulating foam glass made from CRT panel glass
J König, RR Petersen, Y Yue
Ceramics International 41 (8), 9793-9800, 2015
1792015
Characteristic temperatures of enthalpy relaxation in glass
YZ Yue
Journal of Non-crystalline Solids 354 (12-13), 1112-1118, 2008
1752008
Potential energy, relaxation, vibrational dynamics and the boson peak, of hyperquenched glasses
CA Angell, Y Yue, LM Wang, JRD Copley, S Borick, S Mossa
Journal of Physics: Condensed Matter 15 (11), S1051, 2003
1732003
Role of disorder in the thermodynamics and atomic dynamics of glasses
AI Chumakov, G Monaco, A Fontana, A Bosak, RP Hermann, D Bessas, ...
Physical Review Letters 112 (2), 025502, 2014
1672014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20