Παρακολούθηση
Pascal E. Reiller
Pascal E. Reiller
Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cea.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Molecular environment of iodine in naturally iodinated humic substances: Insight from X-ray absorption spectroscopy
ML Schlegel, P Reiller, F Mercier-Bion, N Barré, V Moulin
Geochimica et Cosmochimica Acta 70 (22), 5536-5551, 2006
1332006
Molecular environment of iodine in naturally iodinated humic substances: Insight from X-ray absorption spectroscopy
M Schlegel, PE Reiller, V Moulin
Geochimica et Cosmochimica Acta 70, 5536-5551, 2006
1332006
Retention behaviour of humic substances onto mineral surfaces and consequences upon thorium (IV) mobility: case of iron oxides
P Reiller, V Moulin, F Casanova, C Dautel
Applied Geochemistry 17 (12), 1551-1562, 2002
1322002
Influence of addition order and contact time on thorium (IV) retention by hematite in the presence of humic acids
P Reiller, F Casanova, V Moulin
Environmental science & technology 39 (6), 1641-1648, 2005
1242005
Measurement and modeling of the surface potential evolution of hydrated cement pastes as a function of degradation
I Pointeau, P Reiller, N Macé, C Landesman, N Coreau
Journal of colloid and interface science 300 (1), 33-44, 2006
1202006
Iodination of humic acid samples from different origins
P Reiller, F Mercier-Bion, N Gimenez, N Barre, F Miserque
Radiochimica Acta 94 (9-11), 739-745, 2006
1052006
Mechanism of europium retention by calcium silicate hydrates: an EXAFS study
ML Schlegel, I Pointeau, N Coreau, P Reiller
Environmental science & technology 38 (16), 4423-4431, 2004
1002004
On the study of Th (IV)-humic acid interactions by competition sorption studies with silica and determination of global interaction constants
P Reiller, V Moulin, F Casanova, C Dautel
Radiochimica Acta 91 (9), 513-524, 2003
862003
Direct characterization of iodine covalently bound to fulvic acids by electrospray mass spectrometry
V Moulin, P Reiller, B Amekraz, C Moulin
Rapid communications in mass spectrometry 15 (24), 2488-2496, 2001
852001
Uptake of anionic radionuclides onto degraded cement pastes and competing effect of organic ligands
I Pointeau, N Coreau, PE Reiller
Radiochimica acta 96 (6), 367-374, 2008
772008
Reproducibility of the uptake of U (VI) onto degraded cement pastes and calcium silicate hydrate phases
I Pointeau, C Landesman, E Giffaut, P Reiller
Radiochimica Acta 92 (9-11), 645-650, 2004
762004
Using spectrophotometric titrations to characterize humic acid reactivity at environmental concentrations
N Janot, PE Reiller, GV Korshin, MF Benedetti
Environmental science & technology 44 (17), 6782-6788, 2010
722010
Fractionation of Suwannee river fulvic acid and aldrich humic acid on α-Al2O3: Spectroscopic evidence
F Claret, T Schäfer, J Brevet, PE Reiller
Environmental science & technology 42 (23), 8809-8815, 2008
702008
Sorption of Aldrich humic acid onto hematite: Insights into fractionation phenomena by electrospray ionization with quadrupole time-of-flight mass spectrometry
P Reiller, B Amekraz, C Moulin
Environmental science & technology 40 (7), 2235-2241, 2006
652006
Colloidal α-Al2O3, Europium(III) and Humic Substances Interactions: A Macroscopic and Spectroscopic Study
N Janot, MF Benedetti, PE Reiller
Environmental science & technology 45 (8), 3224-3230, 2011
562011
Characterization of humic acid reactivity modifications due to adsorption onto α-Al 2 O 3
N Janot, PE Reiller, X Zheng, JP Croué, MF Benedetti
Water research 46 (3), 731-740, 2012
552012
Spectroscopic characterization of the competitive binding of Eu (III), Ca (II), and Cu (II) to a sedimentary originated humic acid
L Marang, S Eidner, MU Kumke, MF Benedetti, PE Reiller
Chemical Geology 264 (1-4), 154-161, 2009
522009
Prognosticating the humic complexation for redox sensitive actinides through analogy, using the charge neutralisation model
P Reiller
Radiochimica Acta 93 (1), 43-55, 2005
522005
Combining spectroscopic and potentiometric approaches to characterize competitive binding to humic substances
L Marang, PE Reiller, S Eidner, MU Kumke, MF Benedetti
Environmental science & technology 42 (14), 5094-5098, 2008
512008
Extraction and release of metal ions by micellar-enhanced ultrafiltration: influence of complexation and pH
P Reiller, D Lemordant, A Hafiane, C Moulin, C Beaucaire
Journal of colloid and interface science 177 (2), 519-527, 1996
511996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20