Παρακολούθηση
Ioannis Agadakos
Ioannis Agadakos
Applied Scientist, Amazon Web Services
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nibbler: debloating binary shared libraries
I Agadakos, D Jin, D Williams-King, VP Kemerlis, G Portokalidis
Proceedings of the 35th Annual Computer Security Applications Conference, 70-83, 2019
732019
Jumping the air gap: Modeling cyber-physical attack paths in the Internet-of-Things
I Agadakos, CY Chen, M Campanelli, P Anantharaman, M Hasan, ...
Proceedings of the 2017 workshop on cyber-physical systems security and …, 2017
442017
Chameleons' oblivion: Complex-valued deep neural networks for protocol-agnostic RF device fingerprinting
I Agadakos, N Agadakos, J Polakis, MR Amer
2020 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P), 322-338, 2020
39*2020
Location-enhanced authentication using the IoT: Because you cannot be in two places at once
I Agadakos, P Hallgren, D Damopoulos, A Sabelfeld, G Portokalidis
Proceedings of the 32nd Annual Conference on Computer Security Applications …, 2016
382016
Techu: Open and privacy-preserving crowdsourced GPS for the masses
I Agadakos, J Polakis, G Portokalidis
Proceedings of the 15th Annual International Conference on Mobile Systems …, 2017
242017
Modeling cyber-physical attack paths in the internet-of-things
GF Ciocarlie, I Agadakos, CY Chen, M Campanelli, P Anantharaman, ...
US Patent 11,729,196, 2023
122023
Large-scale debloating of binary shared libraries
I Agadakos, N Demarinis, D Jin, K Williams-King, J Alfajardo, B Shteinfeld, ...
Digital Threats: Research and Practice 1 (4), 1-28, 2020
122020
An innovative active sensing platform for wireless damage monitoring of concrete structures
C Providakis, S Tsistrakis, M Voutetaki, J Tsompanakis, M Stavroulaki, ...
Current Smart Materials 1 (1), 49-62, 2016
122016
IoTHound: environment-agnostic device identification and monitoring
P Anantharaman, L Song, I Agadakos, G Ciocarlie, B Copos, U Lindqvist, ...
Proceedings of the 10th International Conference on the Internet of Things, 1-9, 2020
112020
A new damage identification approach based on impedance-type measurements and 2D error statistics
C Providakis, S Tsistrakis, M Voutetaki, Y Tsompanakis, M Stavroulaki, ...
Structural Monitoring and Maintenance 2 (4), 319-338, 2015
102015
Security for resilient iobt systems: Emerging research directions
I Agadakos, GF Ciocarlie, B Copos, J George, N Leslie, J Michaelis
IEEE INFOCOM 2019-IEEE Conference on Computer Communications Workshops …, 2019
72019
Butterfly effect: causality from chaos in the IoT
I Agadakos, G Ciocarlie, B Copos, T Lepoint, U Lindqvist, M Locasto
International Workshop on Security and Privacy for the Internet-of-Things, 26-30, 2018
72018
An integrated approach for structural health monitoring of concrete structures based on electromechanical admittance and guided waves
CP Providakis, KD Stefanaki, ME Voutetaki, J Tsompanakis, ...
Proc. of 6th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials …, 2013
62013
On-board computational efficiency in real time UAV embedded terrain reconstruction
P Partsinevelos, I Agadakos, V Athanasiou, I Papaefstathiou, S Mertikas, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, 9837, 2014
42014
Trojan detection via distortions, nitrogen-vacancy diamond (nvd) sensors, and electromagnetic (em) probes
M Locasto, B DeBruhl, U Lindqvist, D Stoker, I Agadakos
US Patent App. 17/866,243, 2023
22023
Polytope: Practical Memory Access Control for C++ Applications
I Agadakos, M Egele, W Robertson
arXiv preprint arXiv:2201.08461, 2022
22022
Application of trust assessment techniques to iobt systems
I Agadakos, GF Ciocarlie, B Copos, M Emmi, J George, N Leslie, ...
MILCOM 2019-2019 IEEE Military Communications Conference (MILCOM), 833-840, 2019
22019
Risks and Benefits of Side-Channels in Battlefields
I Agadakos, GF Ciocarlie, B Copos, T Lepoint, U Lindqvist, ME Locasto, ...
2018 21st International Conference on Information Fusion (FUSION), 2290-2297, 2018
22018
A wireless structural health monitoring system for damage detection in concrete structures based on an electromechanical impedance-type approach
C Providakis, S Tsistrakis, M Voutetaki, J Tsompanakis, M Stavroulaki, ...
16th international conference & exhibition on “European Bridge Conference …, 2015
12015
Safe urban growth: An integrated ICT solution for unstandardized and distributed information handling
Y Agadakos, K Makantasis, P Partsinevelos, G Papadakis, A Doulamis
2013 IEEE 14th International Symposium on" A World of Wireless, Mobile and …, 2013
12013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20