Παρακολούθηση
Fabienne Gralla
Fabienne Gralla
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα leuphana.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of transdisciplinary research in sustainability science
P Brandt, A Ernst, F Gralla, C Luederitz, DJ Lang, J Newig, F Reinert, ...
Ecological economics 92, 1-15, 2013
8262013
A review of urban ecosystem services: six key challenges for future research
C Luederitz, E Brink, F Gralla, V Hermelingmeier, M Meyer, L Niven, ...
Ecosystem services 14, 98-112, 2015
3912015
Experiments and evidence in sustainability science: A typology
G Caniglia, N Schäpke, DJ Lang, DJ Abson, C Luederitz, A Wiek, ...
Journal of Cleaner Production 169, 39-47, 2017
1342017
Systematic student-driven literature reviews in sustainability science–an effective way to merge research and teaching
C Luederitz, M Meyer, DJ Abson, F Gralla, DJ Lang, AL Rau, ...
Journal of Cleaner Production 119, 229-235, 2016
722016
Interdisciplinary and transdisciplinary research: finding the common ground of multi-faceted concepts
H von Wehrden, MH Guimarães, O Bina, M Varanda, DJ Lang, B John, ...
Sustainability Science 14, 875-888, 2019
672019
Energy transitions and national development indicators: A global review of nuclear energy production
F Gralla, DJ Abson, AP Møller, DJ Lang, H von Wehrden
Renewable and Sustainable Energy Reviews 70, 1251-1265, 2017
662017
A review of urban ecosystem services: six key challenges for future research. Ecosyst Serv 14: 98–112
C Luederitz, E Brink, F Gralla, V Hermelingmeier, M Meyer, L Niven, ...
352015
The impact of nuclear accidents on provisioning ecosystem services
F Gralla, DJ Abson, AP Møller, DJ Lang, H von Wehrden
Ecological Indicators 41, 1-14, 2014
322014
& von Wehrden, H.(2013). A review of transdisciplinary research in sustainability science
P Brandt, A Ernst, F Gralla, C Luederitz, DJ Lang, J Newig, F Reinert, ...
Ecological economics 92, 1-15, 0
28
The role of sustainability in nuclear energy plans—What do national energy strategies tell us?
F Gralla, B John, DJ Abson, AP Møller, M Bickel, DJ Lang, H von Wehrden
Energy research & social science 22, 94-106, 2016
192016
Nuclear accidents call for transdisciplinary nuclear energy research
F Gralla, DJ Abson, AP Møller, DJ Lang, U Vilsmaier, BK Sovacool, ...
Sustainability Science 10, 179-183, 2015
122015
Actor Analysis in Case Studies for (regional) Sustainable Development
S Burandt, F Gralla, B John
Envigogika 10 (1), 2015
52015
INTREPID Futures Initiative: Universities and Knowledge for Sustainable Urban Futures: as if inter and trans-disciplinarity mattered, 3rd INTREPID Report, COST Action TD1408 …
H von Wehrden, MH Guimarães, O Bina, M Varanda, DJ Lang, B John, ...
2017
Sustainability Perspective on Nuclear Energy and Possible Challenges
F Gralla
Leuphana University Lueneburg, 2016
2016
Assessment of Flood Protection Measures in the Context of Sustainable Development of a Biosphere Reserve and a Future Flood Risk Management Plan: Evaluation Based an a …
F Gralla
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15