Παρακολούθηση
Xristos Krallis
Xristos Krallis
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An experimental evaluation of sensors on a LoRaWAN-based GPS tracking system
E Karantoumanis, X Krallis, N Ploskas
Proceedings of the 25th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 224-228, 2021
12021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.