Παρακολούθηση
Akiko KATO
Akiko KATO
IR, CEBC, CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cebc.cnrs.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
COVID-19 lockdown allows researchers to quantify the effects of human activity on wildlife
C Rutz, MC Loretto, AE Bates, SC Davidson, CM Duarte, W Jetz, ...
Nature Ecology & Evolution 4 (9), 1156-1159, 2020
3362020
Buoyancy and maximal diving depth in penguins: do they control inhaling air volume?
K Sato, Y Naito, A Kato, Y Niizuma, Y Watanuki, JB Charrassin, CA Bost, ...
Journal of Experimental Biology 205 (9), 1189-1197, 2002
2192002
Decadal-scale changes in the climate and biota of the Pacific sector of the Southern Ocean, 1950s to the 1990s
DG Ainley, ED Clarke, K Arrigo, WR Fraser, A Kato, KJ Barton, PR Wilson
Antarctic Science 17 (2), 171-182, 2005
1812005
A new technique for monitoring the detailed behaviour of terrestrial animals: a case study with the domestic cat
S Watanabe, M Izawa, A Kato, Y Ropert-Coudert, Y Naito
Applied Animal Behaviour Science 94 (1-2), 117-131, 2005
1742005
A fine-scale time budget of Cape gannets provides insights into the foraging strategies of coastal seabirds
Y Ropert-Coudert, D Grémillet, A Kato, PG Ryan, Y Naito, Y Le Maho
Animal Behaviour 67 (5), 985-992, 2004
1682004
Important marine habitat off east Antarctica revealed by two decades of multi‐species predator tracking
B Raymond, MA Lea, T Patterson, V Andrews‐Goff, R Sharples, ...
Ecography 38 (2), 121-129, 2015
1672015
Lip-reading in remote subjects: an attempt to quantify and separate ingestion, breathing and vocalisation in free-living animals using penguins as a model
R Wilson, A Steinfurth, Y Ropert-Coudert, A Kato, M Kurita
Marine Biology 140 (1), 17-27, 2002
1662002
Sex-specific foraging behaviour in a seabird with reversed sexual dimorphism: the red-footed booby
H Weimerskirch, ML Corre, Y Ropert-Coudert, A Kato, F Marsac
Oecologia 146 (4), 681-691, 2006
1412006
Species-and sex-specific differences in foraging behaviour and foraging zones in blue-footed and brown boobies in the Gulf of California
H Weimerskirch, SA Shaffer, Y Tremblay, DP Costa, H Gadenne, A Kato, ...
Marine Ecology Progress Series 391, 267-278, 2009
1392009
Diving patterns and performance in the Antarctic blue‐eyed shag Phalacrocorax atriceps
JP Croxall, Y Naito, A Kato, P Rothery, DR Briggs
Journal of Zoology 225 (2), 177-199, 1991
1301991
The three-dimensional flight of red-footed boobies: adaptations to foraging in a tropical environment?
H Weimerskirch, M Le Corre, Y Ropert-Coudert, A Kato, F Marsac
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 272 (1558), 53-61, 2005
1232005
Variation in foraging and parental behavior of king cormorants
A Kato, Y Watanuki, I Nishiumi, M Kuroki, P Shaughnessy, Y Naito
The Auk 117 (3), 718-730, 2000
1232000
How cheap is soaring flight in raptors? A preliminary investigation in freely-flying vultures
O Duriez, A Kato, C Tromp, G Dell'Omo, AL Vyssotski, F Sarrazin, ...
PloS one 9 (1), e84887, 2014
1222014
Tracking of marine predators to protect Southern Ocean ecosystems
MA Hindell, RR Reisinger, Y Ropert-Coudert, LA Hückstädt, PN Trathan, ...
Nature 580 (7801), 87-92, 2020
1192020
Between air and water: the plunge dive of the Cape Gannet Morus capensis
Y Ropert‐Coudert, D Grémillet, P Ryan, A Kato, Y Naito, Y Le Maho
Ibis 146 (2), 281-290, 2004
1192004
Patterns of energy acquisition by a central place forager: benefits of alternating short and long foraging trips
Y Ropert-Coudert, RP Wilson, F Daunt, A Kato
Behavioral Ecology 15 (5), 824-830, 2004
1182004
Accelerometry predicts daily energy expenditure in a bird with high activity levels
KH Elliott, M Le Vaillant, A Kato, JR Speakman, Y Ropert-Coudert
Biology letters 9 (1), 20120919, 2013
1162013
Diving pattern and performance in relation to foraging ecology in the gentoo penguin, Pygoscelis papua
TD Williams, DR Briggs, JP Croxall, Y Naito, A Kato
Journal of Zoology 227 (2), 211-230, 1992
1151992
Three-dimensional resting behaviour of northern elephant seals: drifting like a falling leaf
Y Mitani, RD Andrews, K Sato, A Kato, Y Naito, DP Costa
Biology letters 6 (2), 163-166, 2010
1122010
Linking the foraging performance of a marine predator to local prey abundance
D Grémillet, G Kuntz, F Delbart, M Mellet, A Kato, JP Robin, PE Chaillon, ...
Functional Ecology, 793-801, 2004
1112004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20