Παρακολούθηση
Christophe Lecoutre
Christophe Lecoutre
Professor of Computer Science, CRIL, University of Artois
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cril.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Boosting systematic search by weighting constraints
F Boussemart, F Hemery, C Lecoutre, L Sais
ECAI 16, 146, 2004
7272004
Random constraint satisfaction: Easy generation of hard (satisfiable) instances
K Xu, F Boussemart, F Hemery, C Lecoutre
Artificial intelligence 171 (8-9), 514-534, 2007
2602007
Constraint Networks: Techniques and Algorithms
C Lecoutre
John Wiley & Sons, 2009
218*2009
STR2: optimized simple tabular reduction for table constraints
C Lecoutre
Constraints 16, 341-371, 2011
1462011
A Study of Residual Supports in Arc Consistency.
C Lecoutre, F Hemery
IJCAI 7, 125-130, 2007
1312007
A simple model to generate hard satisfiable instances
K Xu, F Boussemart, F Hemery, C Lecoutre
arXiv preprint cs/0509032, 2005
1162005
Reasoning from last conflict (s) in constraint programming
C Lecoutre, L Saïs, S Tabary, V Vidal
Artificial Intelligence 173 (18), 1592-1614, 2009
1052009
Generalized arc consistency for positive table constraints
C Lecoutre, R Szymanek
Principles and Practice of Constraint Programming-CP 2006: 12th …, 2006
1042006
Compact-table: efficiently filtering table constraints with reversible sparse bit-sets
J Demeulenaere, R Hartert, C Lecoutre, G Perez, L Perron, JC Régin, ...
Principles and Practice of Constraint Programming: 22nd International …, 2016
1002016
Exploiting multidirectionality in coarse-grained arc consistency algorithms
C Lecoutre, F Boussemart, F Hemery
Principles and Practice of Constraint Programming–CP 2003: 9th International …, 2003
952003
XML representation of constraint networks: Format XCSP 2.1
O Roussel, C Lecoutre
arXiv preprint arXiv:0902.2362, 2009
942009
Recording and minimizing nogoods from restarts
C Lecoutre, L Sais, S Tabary, V Vidal
Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation 1 (3-4), 147-167, 2006
882006
Extracting MUCs from constraint networks
F Hemery, C Lecoutre, L Sais, F Boussemart
ECAI 6, 113-117, 2006
832006
Backjump-based techniques versus conflict-directed heuristics
C Lecoutre, F Boussemart, F Hemery
16th IEEE International conference on tools with artificial intelligence …, 2004
812004
XCSP3 Specifications–Version 3.0.5, November 25, 2017
F Boussemart, C Lecoutre, G Audemard, C Piette
77*2017
A greedy approach to establish singleton arc consistency
C Lecoutre, S Cardon
IJCAI 5, 199-204, 2005
732005
Nogood Recording from Restarts.
C Lecoutre, L Sais, S Tabary, V Vidal
IJCAI 7, 131-136, 2007
692007
Revision ordering heuristics for the Constraint Satisfaction Problem
F Boussemart, F Hemery, C Lecoutre
Proceedings of CPAI’04 workshop held with CP’04, 29-43, 2004
692004
Enforcing arc consistency using bitwise operations
C Lecoutre, J Vion
Constraint Programming Letters (CPL) 2, 21-35, 2008
642008
Conflict ordering search for scheduling problems
S Gay, R Hartert, C Lecoutre, P Schaus
Principles and Practice of Constraint Programming: 21st International …, 2015
632015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20