Παρακολούθηση
Ken Chatfield
Ken Chatfield
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα robots.ox.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Return of the devil in the details: Delving deep into convolutional nets
K Chatfield, K Simonyan, A Vedaldi, A Zisserman
arXiv preprint arXiv:1405.3531, 2014
39922014
The devil is in the details: an evaluation of recent feature encoding methods
K Chatfield, V Lempitsky, A Vedaldi, A Zisserman
British Machine Vision Conference – BMVC 2011, 2011
21052011
Efficient retrieval of deformable shape classes using local self-similarities
K Chatfield, J Philbin, A Zisserman
Computer Vision Workshops – International Conference of Computer Vision …, 2009
752009
VISOR: Towards on-the-fly large-scale object category retrieval
K Chatfield, A Zisserman
Asian Conference of Computer Vision – ACCV 2012, 432-446, 2013
672013
On-the-fly learning for visual search of large-scale image and video datasets
K Chatfield, R Arandjelović, O Parkhi, A Zisserman
International journal of multimedia information retrieval 4, 75-93, 2015
652015
Semi-automatic labelling of datasets
A Dalyac, R Ranca, R Hogan, NJ Mcaleese-park, K Chatfield
US Patent App. 15/765,275, 2018
502018
The AXES submissions at TrecVid 2013
R Aly, R Arandjelovic, K Chatfield, M Douze, B Fernando, Z Harchaoui, ...
372013
AXES at TRECVID 2012: KIS, INS, and MED
R Aly, K McGuinness, S Chen, NE O'Connor, K Chatfield, OM Parkhi, ...
37*2012
Efficient on-the-fly category retrieval using convnets and GPUs
K Chatfield, K Simonyan, A Zisserman
Computer Vision–ACCV 2014: 12th Asian Conference on Computer Vision …, 2015
242015
Beyond metadata: searching your archive based on its audio-visual content
T Tommasi, R Aly, K McGuinness, K Chatfield, R Arandjelovic, O Parkhi, ...
IET Digital Library, 2014
152014
The AXES PRO video search system
K McGuinness, NE O'Connor, R Aly, F De Jong, K Chatfield, OM Parkhi, ...
Proceedings of the 3rd ACM conference on International conference on …, 2013
132013
The AXES research video search system
K McGuinness, R Aly, K Chatfield, OM Parkhi, R Arandjelovic, M Douze, ...
92014
Auxiliary parts damage determination
R Ranca, M Horstmann, B Mattsson, J Oellrich, YK Teh, K Chatfield, ...
US Patent 11,244,438, 2022
62022
Paint blending determination
R Ranca, M Horstmann, B Mattsson, J Oellrich, YK Teh, K Chatfield, ...
US Patent 11,361,426, 2022
12022
Efficient Retrieval of Shape Classes from Images and Video using Local Self-Similarities
K Chatfield
Master's Thesis – University of Oxford, 2009
12009
Method of Universal Automated Verification of Vehicle Damage
R Ranca, M Horstmann, B Mattsson, J Oellrich, YK Teh, K Chatfield, ...
US Patent App. 17/806,620, 2023
2023
Improving Visual Representation Learning through Perceptual Understanding
S Tukra, F Hoffman, K Chatfield
arXiv preprint arXiv:2212.14504, 2022
2022
Inconsistent damage determination
R Ranca, M Horstmann, B Mattsson, J Oellrich, YK Teh, K Chatfield, ...
US Patent App. 17/651,686, 2022
2022
Universal car damage determination with make/model invariance
R Ranca, M Horstmann, B Mattsson, J Oellrich, YK Teh, K Chatfield, ...
US Patent 11,386,543, 2022
2022
Repair/Replace and Labour Hours Determination
R Ranca, M Horstmann, B Mattsson, J Oellrich, YK Teh, K Chatfield, ...
US Patent App. 17/650,772, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20