Παρακολούθηση
Steven Laureys
Steven Laureys
GIGA Consciousness, Coma Science Group and Brain Centre, University and U Hospital Liège Belgium
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uliege.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detecting awareness in the vegetative state
AM Owen, MR Coleman, M Boly, MH Davis, S Laureys, JD Pickard
science 313 (5792), 1402-1402, 2006
18762006
Willful modulation of brain activity in disorders of consciousness
MM Monti, A Vanhaudenhuyse, MR Coleman, M Boly, JD Pickard, ...
New England journal of medicine 362 (7), 579-589, 2010
15192010
Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research
AIR Maas, DK Menon, PD Adelson, N Andelic, MJ Bell, A Belli, P Bragge, ...
The Lancet Neurology 16 (12), 987-1048, 2017
13762017
Diagnostic accuracy of the vegetative and minimally conscious state: clinical consensus versus standardized neurobehavioral assessment
C Schnakers, A Vanhaudenhuyse, J Giacino, M Ventura, M Boly, ...
BMC neurology 9 (1), 1-5, 2009
12412009
Brain function in coma, vegetative state, and related disorders
S Laureys, AM Owen, ND Schiff
The Lancet Neurology 3 (9), 537-546, 2004
12352004
Unresponsive wakefulness syndrome: a new name for the vegetative state or apallic syndrome
S Laureys, GG Celesia, F Cohadon, J Lavrijsen, J León-Carrión, ...
BMC medicine 8 (1), 1-4, 2010
10622010
Experience-dependent changes in cerebral activation during human REM sleep
P Maquet, S Laureys, P Peigneux, S Fuchs, C Petiau, C Phillips, J Aerts, ...
Nature neuroscience 3 (8), 831-836, 2000
9172000
Are spatial memories strengthened in the human hippocampus during slow wave sleep?
P Peigneux, S Laureys, S Fuchs, F Collette, F Perrin, J Reggers, ...
Neuron 44 (3), 535-545, 2004
8982004
A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior
AG Casali, O Gosseries, M Rosanova, M Boly, S Sarasso, KR Casali, ...
Science translational medicine 5 (198), 198ra105-198ra105, 2013
8692013
Default network connectivity reflects the level of consciousness in non-communicative brain-damaged patients
A Vanhaudenhuyse, Q Noirhomme, LJF Tshibanda, MA Bruno, ...
Brain 133 (1), 161-171, 2010
8642010
The neural correlate of (un) awareness: lessons from the vegetative state
S Laureys
Trends in cognitive sciences 9 (12), 556-559, 2005
8592005
Bedside detection of awareness in the vegetative state: a cohort study
D Cruse, S Chennu, C Chatelle, TA Bekinschtein, D Fernández-Espejo, ...
The Lancet 378 (9809), 2088-2094, 2011
7102011
Disorders of consciousness after acquired brain injury: the state of the science
JT Giacino, JJ Fins, S Laureys, ND Schiff
Nature Reviews Neurology 10 (2), 99-114, 2014
6342014
Self-referential reflective activity and its relationship with rest: a PET study
A D'Argembeau, F Collette, M Van der Linden, S Laureys, G Del Fiore, ...
Neuroimage 25 (2), 616-624, 2005
6222005
Breakdown of within-and between-network resting state functional magnetic resonance imaging connectivity during propofol-induced loss of consciousness
P Boveroux, A Vanhaudenhuyse, MA Bruno, Q Noirhomme, S Lauwick, ...
The Journal of the American Society of Anesthesiologists 113 (5), 1038-1053, 2010
6082010
Posterior cingulate, precuneal and retrosplenial cortices: cytology and components of the neural network correlates of consciousness
BA Vogt, S Laureys
Progress in brain research 150, 205-217, 2005
5832005
From unresponsive wakefulness to minimally conscious PLUS and functional locked-in syndromes: recent advances in our understanding of disorders of consciousness
MA Bruno, A Vanhaudenhuyse, A Thibaut, G Moonen, S Laureys
Journal of neurology 258 (7), 1373-1384, 2011
5802011
Exploring the unity and diversity of the neural substrates of executive functioning
F Collette, M Van der Linden, S Laureys, G Delfiore, C Degueldre, ...
Human brain mapping 25 (4), 409-423, 2005
5772005
Preserved feedforward but impaired top-down processes in the vegetative state
M Boly, MI Garrido, O Gosseries, MA Bruno, P Boveroux, C Schnakers, ...
Science 332 (6031), 858-862, 2011
5572011
Baseline brain activity fluctuations predict somatosensory perception in humans
M Boly, E Balteau, C Schnakers, C Degueldre, G Moonen, A Luxen, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (29), 12187-12192, 2007
5522007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20