Παρακολούθηση
Maddalena Nurchis
Maddalena Nurchis
University Pompeu Fabra (UPF) - Barcelona
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upf.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Survey on diversity-based routing in wireless mesh networks: Challenges and solutions
R Bruno, M Nurchis
Computer Communications 33 (3), 269-282, 2010
832010
Target wake time: Scheduled access in IEEE 802.11 ax WLANs
M Nurchis, B Bellalta
IEEE Wireless Communications 26 (2), 142-150, 2019
532019
Robust and efficient data collection schemes for vehicular multimedia sensor networks
R Bruno, M Nurchis
2013 IEEE 14th International Symposium on" A World of Wireless, Mobile and …, 2013
332013
Adapting sampling interval of sensor networks using on-line reinforcement learning
GM Dias, M Nurchis, B Bellalta
2016 IEEE 3rd World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 460-465, 2016
322016
Efficient data collection in multimedia vehicular sensing platforms
R Bruno, M Nurchis
Pervasive and Mobile Computing 16, 78-95, 2015
192015
MaxOPP: A novel opportunistic routing for wireless mesh networks
R Bruno, M Conti, M Nurchis
The IEEE symposium on Computers and Communications, 255-260, 2010
192010
A self-adaptive routing paradigm for wireless mesh networks based on reinforcement learning
M Nurchis, R Bruno, M Conti, L Lenzini
Proceedings of the 14th ACM international conference on Modeling, analysis …, 2011
102011
Opportunistic packet scheduling and routing in wireless mesh networks
R Bruno, M Conti, M Nurchis
2010 IFIP Wireless Days, 1-6, 2010
102010
Performance Evaluation of LAA-LTE and WiFi Coexistence in Unlicensed 5 GHz Band Under Asymmetric Network Deployments Using NS3
M Nurchis, B Bellalta
International Workshop on Multiple Access Communications, 86-97, 2016
42016
A wireless system for real-time environmental and energy monitoring of a metro station: Lessons learnt from a three-year research project
M Nurchis, M Valta, M Vaccarini, A Carbonari
ISARC. Proceedings of the International Symposium on Automation and Robotics …, 2015
42015
Using vehicular networks for urban surveillance: An adaptive data collection scheme
R Bruno, M Nurchis
2013 IEEE 24th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and …, 2013
42013
Design, Implementation and Experimental Results of a Wireless Sensor Network for Underground Metro Station
J Hiltunen, M Valta, A Ylisaukko-oja, M Nurchis
International Journal of Computer Science & Communication Networks 4 (3), 58-66, 2014
32014
Wireless Real-Time Monitoring System for the Implementation of Intelligent Control in Subways
A Carbonari, M Vaccarini, M Valta, M Nurchis
Real-time Systems, 2016
12016
Novel routing paradigms for wireless Mesh Networks
M Nurchis
IMT Institute for Advanced Studies Lucca, 2011
12011
RELADO: RELiable and ADaptive Opportunistic Routing Protocol for Wireless Mesh Networks
R Bruno, M Conti, M Nurchis
International Journal of Adaptive, Resilient and Autonomic Systems (IJARAS …, 2012
2012
Performance evaluation of a Call Admission Control scheme in IEEE 802.11 s WMNs
M NURCHIS
2007
DS-IoT 2017 Committees
GM Dias, PLP Corrêa, B Bellalta, R Liao, CB Margi, A Loureiro, E Gaura, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17