Παρακολούθηση
Salvatore Spadaro
Salvatore Spadaro
Full Professor, UPC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tsc.upc.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Experimental demonstration of an impairment aware network planning and operation tool for transparent/translucent optical networks
S Azodolmolky, J Perelló, M Angelou, F Agraz, L Velasco, S Spadaro, ...
Journal of Lightwave Technology 29 (4), 439-448, 2011
1282011
All-optical packet/circuit switching-based data center network for enhanced scalability, latency, and throughput
J Perelló, S Spadaro, S Ricciardi, D Careglio, S Peng, R Nejabati, ...
IEEE Network 27 (6), 14-22, 2013
1082013
Flex-grid/SDM backbone network design with inter-core XT-limited transmission reach
J Perelló, JM Gené, A Pagès, JA Lazaro, S Spadaro
Journal of Optical Communications and Networking 8 (8), 540-552, 2016
1002016
Enable advanced QoS-aware network slicing in 5G networks for slice-based media use cases
Q Wang, J Alcaraz-Calero, R Ricart-Sanchez, MB Weiss, A Gavras, ...
IEEE transactions on broadcasting 65 (2), 444-453, 2019
932019
Lightness: A function-virtualizable software defined data center network with all-optical circuit/packet switching
GM Saridis, S Peng, Y Yan, A Aguado, B Guo, M Arslan, C Jackson, ...
Journal of Lightwave Technology 34 (7), 1618-1627, 2015
792015
Strategies for virtual optical network allocation
A Pages, J Perello, S Spadaro, G Junyent
IEEE Communications Letters 16 (2), 268-271, 2011
752011
Power management of optoelectronic interfaces for dynamic optical networks
A Morea, S Spadaro, O Rival, J Perello, F Agraz, D Verchere
2011 37th European Conference and Exhibition on Optical Communication, 1-3, 2011
712011
System and method for the automatic setup of switched circuits based on traffic prediction in a telecommunications network
A Manzalini, A D'alessandro, S Spadaro, J Sole, OP Martinez
US Patent 7,688,732, 2010
682010
Modeling EDFA gain ripple and filter penalties with machine learning for accurate QoT estimation
A Mahajan, K Christodoulopoulos, R Martínez, S Spadaro, R Muñoz
Journal of Lightwave Technology 38 (9), 2616-2629, 2020
662020
Optimal route, spectrum, and modulation level assignment in split-spectrum-enabled dynamic elastic optical networks
A Pagès, J Perelló, S Spadaro, J Comellas
Journal of Optical Communications and Networking 6 (2), 114-126, 2014
662014
SDN-enabled OPS with QoS guarantee for reconfigurable virtual data center networks
W Miao, F Agraz, S Peng, S Spadaro, G Bernini, J Perelló, G Zervas, ...
Journal of Optical Communications and Networking 7 (7), 634-643, 2015
642015
Lightpath fragmentation for efficient spectrum utilization in dynamic elastic optical networks
A Pages, J Perelló, S Spadaro
2012 16th International Conference On Optical Network Design And Modelling …, 2012
642012
SliceNet: End-to-end cognitive network slicing and slice management framework in virtualised multi-domain, multi-tenant 5G networks
Q Wang, J Alcaraz-Calero, MB Weiss, A Gavras, PM Neves, R Cale, ...
2018 IEEE international symposium on broadband multimedia systems and …, 2018
572018
Optimal allocation of virtual optical networks for the future internet
A Pagès, J Perelló, S Spadaro, JA García-Espín, JF Riera, S Figuerola
2012 16th International Conference on Optical Network Design and Modelling …, 2012
562012
Using spectrum fragmentation to better allocate time-varying connections in elastic optical networks
PS Khodashenas, J Comellas, S Spadaro, J Perelló, G Junyent
Journal of Optical Communications and Networking 6 (5), 433-440, 2014
552014
Positioning of the RPR standard in contemporary operator environments
S Spadaro, J Solé-Pareta, D Careglio, K Wajda, A Szymanski
IEEE network 18 (2), 35-40, 2004
512004
Evaluation of core-continuity-constrained ROADMs for flex-grid/MCF optical networks
FJ Moreno-Muro, R Rumipamba-Zambrano, P Pavón-Marino, J Perelló, ...
Journal of Optical Communications and Networking 9 (11), 1041-1050, 2017
492017
Experimental demonstration of centralized and distributed impairment-aware control plane schemes for dynamic transparent optical networks
F Agraz, S Azodolmolky, M Angelou, J Perelló, L Velasco, S Spadaro, ...
Optical Fiber Communication Conference, PDPD5, 2010
462010
Space continuity constraint in dynamic flex-grid/SDM optical core networks: an evaluation with spatial and spectral super-channels
R Rumipamba-Zambrano, FJ Moreno-Muro, J Perelló, P Pavón-Mariño, ...
Computer Communications 126, 38-49, 2018
402018
Cross-layer approaches for planning and operating impairment-aware optical networks
J Solé-Pareta, S Subramaniam, D Careglio, S Spadaro
Proceedings of the IEEE 100 (5), 1118-1129, 2012
402012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20