Παρακολούθηση
Ramtin Khosravi
Ramtin Khosravi
Assistant Prof., University of Tehran
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ut.ac.ir - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modeling variability in business process models using UML
M Razavian, R Khosravi
Information Technology: New Generations, 2008. ITNG 2008. Fifth …, 2008
992008
Timed Rebeca schedulability and deadlock freedom analysis using bounded floating time transition system
E Khamespanah, M Sirjani, ZS Kaviani, R Khosravi, MJ Izadi
Science of Computer Programming 98, 184-204, 2015
492015
Formal analysis of policy-based self-adaptive systems
N Khakpour, R Khosravi, M Sirjani, S Jalili
Proceedings of the 2010 ACM Symposium on Applied Computing, 2536-2543, 2010
412010
Modeling variability in the component and connector view of architecture using UML
M Razavian, R Khosravi
Computer Systems and Applications, 2008. AICCSA 2008. IEEE/ACS International …, 2008
342008
Modeling and analysis of Reo connectors using Alloy
R Khosravi, M Sirjani, N Asoudeh, S Sahebi, H Iravanchi
Coordination Models and Languages: 10th International Conference …, 2008
302008
Handling Database Schema Variability in Software Product Lines
N Khedri, R Khosravi
28*
Floating time transition system: more efficient analysis of timed actors
E Khamespanah, M Sirjani, M Viswanathan, R Khosravi
Formal Aspects of Component Software: 12th International Conference, FACS …, 2016
252016
Modeling and efficient verification of wireless ad hoc networks
B Yousefi, F Ghassemi, R Khosravi
Formal Aspects of Computing 29, 1051-1086, 2017
242017
Discrete time Markov chain families: modeling and verification of probabilistic software product lines
M Varshosaz, R Khosravi
Proceedings of the 17th International Software Product Line Conference Co …, 2013
242013
An efficient TCTL model checking algorithm and a reduction technique for verification of timed actor models
E Khamespanah, R Khosravi, M Sirjani
Science of Computer Programming 153, 1-29, 2018
222018
Timed-Rebeca schedulability and deadlock-freedom analysis using floating-time transition system
E Khamespanah, Z Sabahi Kaviani, R Khosravi, M Sirjani, MJ Izadi
Proceedings of the 2nd edition on Programming systems, languages and …, 2012
212012
Delta modeling and model checking of product families
H Sabouri, R Khosravi
Fundamentals of Software Engineering: 5th International Conference, FSEN …, 2013
182013
Synchronizing asynchronous conformance testing
N Noroozi, R Khosravi, MR Mousavi, TAC Willemse
Software Engineering and Formal Methods: 9th International Conference, SEFM …, 2011
182011
Modeling and verification of probabilistic actor systems using pRebeca
M Varshosaz, R Khosravi
Formal Methods and Software Engineering: 14th International Conference on …, 2012
172012
Towards model-based testing of electronic funds transfer systems
HR Asaadi, R Khosravi, MR Mousavi, N Noroozi
International Conference on Fundamentals of Software Engineering, 253-267, 2011
172011
Scheduling and analysis of real-time software families
H Sabouri, MM Jaghoori, F de Boer, R Khosravi
2012 IEEE 36th Annual Computer Software and Applications Conference, 680-689, 2012
142012
Scheduling and analysis of real-time software families
H Sabouri, MM Jaghoori, F de Boer, R Khosravi
2012 IEEE 36th Annual Computer Software and Applications Conference, 680-689, 2012
142012
The fastest way to view a query point in simple polygons.
R Khosravi, M Ghodsi
EuroCG, 187-190, 2005
142005
Efficient verification of evolving software product lines
H Sabouri, R Khosravi
International Conference on Fundamentals of Software Engineering, 351-358, 2011
132011
Modeling and efficient verification of broadcasting actors
B Yousefi, F Ghassemi, R Khosravi
Fundamentals of Software Engineering: 6th International Conference, FSEN …, 2015
122015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20