Παρακολούθηση
Shengwei Ma
Shengwei Ma
Scientist of Computational Fluid Dynamics, Institute of High Performance Computing, Agency for Science, Technology and Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ihpc.a-star.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Numerical study on permeate flux enhancement by spacers in a crossflow reverse osmosis channel
S Ma, L Song
Journal of Membrane Science 284 (1-2), 102-109, 2006
942006
A 2-D streamline upwind Petrov/Galerkin finite element model for concentration polarization in spiral wound reverse osmosis modules
S Ma, L Song, SL Ong, WJ Ng
Journal of Membrane Science 244 (1-2), 129-139, 2004
662004
Numerical studies of the impact of spacer geometry on concentration polarization in spiral wound membrane modules
L Song, S Ma
Industrial & engineering chemistry research 44 (20), 7638-7645, 2005
642005
Effects of selective water withdrawal schemes on thermal stratification in Kouris Dam in Cyprus
S Ma, SC Kassinos, D Fatta Kassinos, E Akylas
Lakes & Reservoirs: Research & Management 13 (1), 51-61, 2008
552008
Wake of two side-by-side square cylinders at low Reynolds numbers
S Ma, CW Kang, TBA Lim, CH Wu, O Tutty
Physics of Fluids 29 (3), 2017
372017
太湖水质的动态变化及影响因子的多元分析
蔡启铭,高锡芸,陈宇炜,马生伟MartinDokulil
湖泊科学 7 (2), 97-106, 1995
331995
Dynamic variations of water quality in Taihu Lake and multivariate analysis of its influential factors
Q Cai, X Gao, Y Chen, S Ma, D Martin
Chinese Geographical Science 6, 364-374, 1996
27*1996
Modeling the impact of water withdrawal schemes on the transport of pesticides in the Kouris Dam (Cyprus)
S Ma, SC Kassinos, DF Kassinos, E Akylas
Global NEST Journal 10 (3), 350-358, 2008
192008
浅水湖泊风生流的迎风有限元数值模型研究
马生伟, 蔡启铭
水科学进展 11 (001), 70-75, 2000
18*2000
Direct simulation of the limiting flux: I. Interpretation of the experimental results
S Ma, SC Kassinos, D Kassinos
Journal of Membrane Science 337 (1-2), 81-91, 2009
172009
Suppression of vortex-induced vibration of a square cylinder via continuous twisting at moderate Reynolds numbers
CH Wu, S Ma, CW Kang, TBA Lim, RK Jaiman, G Weymouth, O Tutty
Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 177, 136-154, 2018
122018
Reliability of measurements by GBPP-100 ground raindrop size meter, 18: 213-219, 1995
J Chen, S Ma
Journal of Nanjing Institute of Meteorology 18, 213-219, 1995
12*1995
Comprehensive treatment planning of Fuxian Lake catchment.
X Zhang, S Ma
Res. Environ. Sci./Huanjing Kexue Yanjiu 12 (5), 16-19, 1999
8*1999
Vortex-induced motion of a square cylinder at moderate reynolds numbers
CH Wu, S Ma, CW Kang, TBA Lim, RK Jaiman, G Weymouth, O Tutty
International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering 49934 …, 2016
72016
太湖风生流及其对总磷分布影响的数值研究
马生伟, 蔡启铭
太湖环境生态研究. 北京: 气象出版社, 30-41, 1998
61998
Numerical study on the distribution of TP in Taihu Lake and the impact from the lake current
S Ma, Q Cai
J. Lake Sci 9 (4), 325-330, 1997
61997
太湖水体的总磷分布及湖流对其影响的数值研究
马生伟, 蔡启铭
湖泊科学 9 (4), 325-330, 1997
61997
Assessing the accuracy of wall concentration estimation based on averaged permeate velocity in spacer-filled reverse osmosis (RO) membrane systems
S Ma, S Kassinos, D Fatta
Industrial & engineering chemistry research 45 (24), 8134-8144, 2006
52006
A new passive control technique for the suppression of vortex-induced motion in deep-draft semisubmersibles
CH Wu, RK Jaiman, TBA Lim, CW Kang, S Ma
Applied Ocean Research 80, 79-100, 2018
42018
An upwinding finite element numerical model for TP distribution in shallow lakes and its application to Lake Taihu.
S Ma, Q Cai
RESEARCH OF ENVIRONMENTAL SCIENCES 12 (5), 56-59, 1999
4*1999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20