Παρακολούθηση
Apostolos N. Papadopoulos
Apostolos N. Papadopoulos
Associate Professor, Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
R-Trees: Theory and Applications (Advanced Information and Knowledge Processing)
Y Manolopoulos, A Nanopoulos, AN Papadopoulos, Y Theodoridis
532*2005
Continuous monitoring of distance-based outliers over data streams
M Kontaki, A Gounaris, AN Papadopoulos, K Tsichlas, Y Manolopoulos
2011 IEEE 27th International Conference on Data Engineering, 135-146, 2011
2262011
Specifications for efficient indexing in spatiotemporal databases
Y Theodoridis, T Sellis, AN Papadopoulos, Y Manolopoulos
Proceedings. Tenth International Conference on Scientific and Statistical …, 1998
2221998
Performance of nearest neighbor queries in R-trees
A Papadopoulos, Y Manolopoulos
International Conference on Database Theory, 394-408, 1997
2131997
Collaborative recommender systems: Combining effectiveness and efficiency
P Symeonidis, A Nanopoulos, AN Papadopoulos, Y Manolopoulos
Expert Systems with Applications 34 (4), 2995-3013, 2008
1402008
Nearest Neighbor Search:: A Database Perspective
AN Papadopoulos
Springer, 2006
1282006
Fast nearest-neighbor query processing in moving-object databases
K Raptopoulou, AN Papadopoulos, Y Manolopoulos
GeoInformatica 7 (2), 113-137, 2003
1282003
The core decomposition of networks: Theory, algorithms and applications
FD Malliaros, C Giatsidis, AN Papadopoulos, M Vazirgiannis
The VLDB Journal 29 (1), 61-92, 2020
1272020
Searching for similar trajectories in spatial networks
E Tiakas, AN Papadopoulos, A Nanopoulos, Y Manolopoulos, ...
Journal of Systems and Software 82 (5), 772-788, 2009
1082009
Efficient and flexible algorithms for monitoring distance-based outliers over data streams
M Kontaki, A Gounaris, AN Papadopoulos, K Tsichlas, Y Manolopoulos
Information Systems 55, 37-53, 2016
1032016
Structure-based similarity search with graph histograms
AN Papadopoulos, Y Manolopoulos
Proceedings. Tenth International Workshop on Database and Expert Systems …, 1999
961999
Nearest-biclusters collaborative filtering based on constant and coherent values
P Symeonidis, A Nanopoulos, AN Papadopoulos, Y Manolopoulos
Information Retrieval 11 (1), 51-75, 2008
752008
A performance evaluation of spatial join processing strategies
AN Papadopoulos, P Rigaux, M Scholl
Advances in Spatial Databases, 286-307, 1999
741999
Trajectory similarity search in spatial networks
E Tiakas, AN Papadopoulos, A Nanopoulos, Y Manolopoulos, ...
Database Engineering and Applications Symposium, 2006. IDEAS'06. 10th …, 2006
732006
Adaptive k-nearest-neighbor classification using a dynamic number of nearest neighbors
S Ougiaroglou, A Nanopoulos, AN Papadopoulos, Y Manolopoulos, ...
East European Conference on Advances in Databases and Information Systems, 66-82, 2007
722007
Continuous top-k dominating queries
M Kontaki, AN Papadopoulos, Y Manolopoulos
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 24 (5), 840-853, 2012
672012
Spatial databases: technologies, techniques and trends
Y Manolopoulos, AN Papadopoulos, MG Vassilakopoulos
IGI Global, 2005
612005
Skygraph: an algorithm for important subgraph discovery in relational graphs
AN Papadopoulos, A Lyritsis, Y Manolopoulos
Data Mining and Knowledge Discovery 17 (1), 57-76, 2008
572008
R-trees have grown everywhere
Y Manolopoulos, A Nanopoulos, AN Papadopoulos, Y Theodoridis
Technical Report available at http://www. rtreeportal. org, 2003
572003
Continuous outlier detection in data streams: an extensible framework and state-of-the-art algorithms
D Georgiadis, M Kontaki, A Gounaris, AN Papadopoulos, K Tsichlas, ...
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2013
562013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20