Παρακολούθηση
Daniel Pauly
Daniel Pauly
Sea Around Us, University Killam Professor, University of British Columbia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα oceans.ubc.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
FishBase. world wide web electronic publication
R Froese, D Pauly
http://www. fishbase. org, 2000
15778*2000
Fishing down marine food webs
D Pauly, V Christensen, J Dalsgaard, R Froese, F Torres Jr
Science 279 (5352), 860-863, 1998
59181998
Global biodiversity: indicators of recent declines
SHM Butchart, M Walpole, B Collen, A Van Strien, JPW Scharlemann, ...
Science 328 (5982), 1164-1168, 2010
48372010
On the interrelationships between natural mortality, growth parameters, and mean environmental temperature in 175 fish stocks
D Pauly
ICES journal of Marine Science 39 (2), 175-192, 1980
42921980
Towards sustainability in world fisheries
D Pauly, V Christensen, S Guénette, TJ Pitcher, UR Sumaila, CJ Walters, ...
Nature 418 (6898), 689-695, 2002
39342002
Anecdotes and the shifting baseline syndrome of fisheries
D Pauly
Trends in Ecology & Evolution 10 (10), 430, 1995
27281995
Ecopath with Ecosim: a user’s guide
V Christensen, CJ Walters, D Pauly
Fisheries Centre, University of British Columbia, Vancouver, 2005
2419*2005
Primary production required to sustain global fisheries
D Pauly, V Christensen
Nature 374 (6519), 255-257, 1995
23561995
FAO-ICLARM Stock Assesment Tools (FISAT). User’s manual
F Gayanilo, P Sparre, D Pauly
FAO Computerized Information Series (Fisheries) 8, 126 p., 1996
2045*1996
Some simple methods for the assessment of tropical fish stocks
D Pauly
FAO Fisheries Technical Paper., 1983
1977*1983
Fish population dynamics in tropical waters: a manual for use with programmable calculators
D Pauly
ICLARM/WorldFish Center, 1984
18651984
ECOPATH II—a software for balancing steady-state ecosystem models and calculating network characteristics
V Christensen, D Pauly
Ecological modelling 61 (3-4), 169-185, 1992
18571992
Projecting global marine biodiversity impacts under climate change scenarios
WWL Cheung, VWY Lam, JL Sarmiento, K Kearney, R Watson, D Pauly
Fish and fisheries 10 (3), 235-251, 2009
16182009
Once more on the comparison of growth in fish and invertebrates
D Pauly, JL Munro
Fishbyte, Newsletter of the Network of Tropical Fisheries Scientists 2 (1), 21, 1984
15971984
Structuring dynamic models of exploited ecosystems from trophic mass-balance assessments
C Walters, V Christensen, D Pauly
Reviews in fish biology and fisheries 7 (2), 139-172, 1997
13331997
Ecopath, Ecosim, and Ecospace as tools for evaluating ecosystem impact of fisheries
D Pauly, V Christensen, C Walters
ICES journal of Marine Science 57 (3), 697-706, 2000
13192000
Large‐scale redistribution of maximum fisheries catch potential in the global ocean under climate change
WWL Cheung, VWY Lam, JL Sarmiento, K Kearney, R Watson, D Zeller, ...
Global Change Biology 16 (1), 24-35, 2010
12162010
Catch reconstructions reveal that global marine fisheries catches are higher than reported and declining
D Pauly, D Zeller
Nature Communications 7, 2016
10112016
Systematic distortions in world fisheries catch trends
R Watson, D Pauly
Nature 414 (6863), 534-536, 2001
9982001
FAO/ICLARM Stock Assessment Tools II (FiSAT II): User's guide
F Gayanilo, P Sparre, D Pauly
FAO Computerized Information Series (Fisheries)., 168 p., 2005
919*2005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20