Παρακολούθηση
Sebastian Rudolph
Sebastian Rudolph
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tu-dresden.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Foundations of semantic web technologies
P Hitzler, M Krötzsch, S Rudolph
Chapman & Hall/CRC, 2009
12712009
OWL 2 Web Ontology Language: Primer. W3C Recommendation, 27 October 2009
P Hitzler, M Krötzsch, B Parsia, PF Patel-Schneider, S Rudolph
World Wide Web Consortium, 2009
1067*2009
EP-SPARQL: a unified language for event processing and stream reasoning
D Anicic, P Fodor, S Rudolph, N Stojanovic
Proceedings of the 20th international conference on World wide web, 635-644, 2011
4872011
Semantic Web: Grundlagen
P Hitzler, M Krötzsch, Y Sure, S Rudolph
Springer-Verlag New York Inc, 2007
4072007
Top-k exploration of query candidates for efficient keyword search on graph-shaped (rdf) data
T Tran, H Wang, S Rudolph, P Cimiano
Data Engineering, 2009. ICDE'09. IEEE 25th International Conference on, 405-416, 2009
3902009
Ontology-based interpretation of keywords for semantic search
T Tran, P Cimiano, S Rudolph, R Studer
The semantic web, 523-536, 2007
3272007
Stream reasoning and complex event processing in ETALIS
D Anicic, S Rudolph, P Fodor, N Stojanovic
Semantic web 3 (4), 397-407, 2012
2242012
Foundations of description logics
S Rudolph
Reasoning Web International Summer School, 76-136, 2011
2022011
Walking the complexity lines for generalized guarded existential rules
JF Baget, ML Mugnier, S Rudolph, M Thomazo
Twenty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2011
1622011
ELP: Tractable rules for OWL 2
M Krötzsch, S Rudolph, P Hitzler
International Semantic Web Conference, 649-664, 2008
1512008
A rule-based language for complex event processing and reasoning
D Anicic, P Fodor, S Rudolph, R Stühmer, N Stojanovic, R Studer
International Conference on Web Reasoning and Rule Systems, 42-57, 2010
1502010
Description logic rules
M Krötzsch, S Rudolph, P Hitzler
ECAI 2008, 80–84, 2008
1492008
Lodifier: Generating linked data from unstructured text
I Augenstein, S Padó, S Rudolph
Extended Semantic Web Conference, 210-224, 2012
1392012
Extending decidable existential rules by joining acyclicity and guardedness
M Krötzsch, S Rudolph
Twenty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2011
1382011
Networked ontology model
P Haase, S Rudolph, Y Wang, S Brockmans, R Palma, J Euzenat, ...
NeOn Deliverable D 1, 2006
123*2006
Query answering in the Horn fragments of the description logics SHOIQ and SROIQ
M Ortiz, S Rudolph, M Simkus
Twenty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2011
1082011
Complexity boundaries for Horn description logics
M Krötzsch, S Rudolph, P Hitzler
AAAI 7, 452-457, 2007
1072007
Etalis: Rule-based reasoning in event processing
D Anicic, P Fodor, S Rudolph, R Stühmer, N Stojanovic, R Studer
Reasoning in event-based distributed systems, 99-124, 2011
942011
Worst-Case Optimal Reasoning for the Horn-DL Fragments of OWL 1 and 2.
M Ortiz, S Rudolph, M Simkus
KR, 2010
932010
Exploring Relational Structures Via
S Rudolph
International Conference on Conceptual Structures, 196-212, 2004
932004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20