Παρακολούθηση
Alex Serban
Alex Serban
Siemens Healthineers, UTBV
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα siemens.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Safe Reinforcement Learning Using Probabilistic Shields
N Jansen, B Könighofer, S Junges, AC Serban, R Bloem
arXiv, arXiv: 1807.06096, 2018
152*2018
Adversarial Examples on Object Recognition: A Comprehensive Survey
A Serban, E Poll, J Visser
ACM Computing Surveys (CSUR) 53 (3), 2020
1412020
Adoption and Effects of Software Engineering Best Practices in Machine Learning
A Serban, K van der Blom, H Hoos, J Visser
ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and …, 2020
1292020
A Standard Driven Software Architecture for Fully Autonomous Vehicles
A Serban, E Poll, J Visser
Journal of Automotive Software Engineering (JASE) 1 (1), 2020
882020
Adversarial Examples - A Complete Characterisation of the Phenomenon
AC Serban, E Poll, J Visser
arXiv preprint arXiv:1810.01185, 2018
602018
Adapting Software Architectures to Machine Learning Challenges
A Serban, J Visser
29th IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and …, 2022
42*2022
Counterexample-Guided Strategy Improvement for POMDPs Using Recurrent Neural Networks
S Carr, N Jansen, R Wimmer, AC Serban, B Becker, U Topcu
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2019
412019
Designing Safety Critical Software Systems to Manage Inherent Uncertainty
AC Serban
IEEE International Conference on Software Architecture (ICSA), 2019
282019
Practices for Engineering Trustworthy Machine Learning Applications
A Serban, K van der Blom, H Hoos, J Visser
2021 IEEE/ACM 1st Workshop on AI Engineering - Software Engineering for AI …, 2021
202021
Tactical Safety Reasoning. A Case for Autonomous Vehicles.
AC Serban, E Poll, J Visser
IEEE 87th Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 1 - 5, 2018
152018
AutoML Adoption in ML Software
K Van der Blom, A Serban, H Hoos, J Visser
8th ICML Workshop on Automated Machine Learning (AutoML), 2021
142021
Towards Using Probabilistic Models to Design Software Systems with Inherent Uncertainty
A Serban, E Poll, J Visser
European Conference on Software Architecture (ECSA), 2020
132020
A Security Analysis of the ETSI ITS Vehicular Communications
AC Serban, E Poll, J Visser
International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security …, 2018
132018
Adversarial machine learning
CJ Hernández-Castro, Z Liu, A Serban, I Tsingenopoulos, W Joosen
Security and Artificial Intelligence, 287-312, 2022
102022
Deep Repulsive Prototypes for Adversarial Robustness
A Serban, E Poll, J Visser
arXiv preprint arXiv:2105.12427, 2021
32021
GraphRepo: Fast Exploration in Software Repository Mining
A Serban, M Bruntink, J Visser
arXiv preprint arXiv:2008.04884, 2020
22020
Learning to Learn from Mistakes: Robust Optimization for Adversarial Noise
A Serban, E Poll, J Visser
International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN), 2020
12020
Software engineering practices for machine learning—Adoption, effects, and team assessment
A Serban, K van der Blom, H Hoos, J Visser
Journal of Systems and Software, 111907, 2023
2023
Deep learning based detection of collateral circulation in coronary angiographies
CA Hatfaludi, D Bunescu, CF Ciuşdel, A Serban, K Böse, M Oppel, ...
2023 IEEE 36th International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2023
2023
Designing Robust Autonomous Systems
AC Serban
Radboud Universiteit Nijmegen, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20