Παρακολούθηση
Paweł Piotr Cielecki
Paweł Piotr Cielecki
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.au.dk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ITO with embedded silver grids as transparent conductive electrodes for large area organic solar cells
BR Patil, M Mirsafaei, PP Cielecki, ALF Cauduro, J Fiutowski, HG Rubahn, ...
Nanotechnology 28 (40), 405303, 2017
112017
Photo-induced and electrical degradation of organic field-effect transistors
PP Cielecki, T Leissner, M Ahmadpour, M Madsen, HG Rubahn, ...
Organic Electronics 82, 105717, 2020
72020
A review on anodic aluminum oxide methods for fabrication of nanostructures for organic solar cells
AJ Goszczak, PP Cielecki
Current Nanoscience 15 (1), 64-75, 2019
52019
Plasmon–organic fiber interactions in diamond-like carbon coated nanostructured gold films
PP Cielecki, EK Sobolewska, O Kostiučenko, T Leißner, T Tamulevičius, ...
Optics Communications 402, 635-640, 2017
52017
Nanoscale aluminum concaves for light-trapping in organic thin-films
AJ Goszczak, J Adam, PP Cielecki, J Fiutowski, HG Rubahn, M Madsen
Optics Communications 370, 135-139, 2016
52016
Photo-induced degradation mechanisms in 4P-NPD thin films
PP Cielecki, J Adam, T Leissner, BR Patil, M Madsen, HG Rubahn, ...
Organic Electronics 63, 114-119, 2018
42018
Analysis and Classification of Frequency-Domain Terahertz Reflection Spectra Using Supervised and Unsupervised Dimensionality Reduction Methods
PP Cielecki, MH Kristensen, E Skovsen
Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves 42 (9), 1005-1026, 2021
32021
Practical Guidelines for Continuous Wave Terahertz Spectroscopy-Perspectives and Challenges in Stand-off Detection
PP Cielecki, MH Kristensen, E Skovsen
2019 44th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz …, 2019
12019
Classification of Terahertz Reflection Spectra using Machine Learning Algorithms
MH Kristensen, PP Cielecki, E Skovsen
2022 47th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz …, 2022
2022
Thermal conduction in a densified oxide glass: Insights from lattice dynamics
SS Sørensen, PP Cielecki, H Johra, M Bockowski, E Skovsen, Y Yue, ...
Materials Today Communications 32, 104160, 2022
2022
Correlating thermal conductivity of oxide glasses with modal characteristics and network topology
SS Sørensen, PP Cielecki, H Johra, M Bockowski, E Skovsen, ...
2022
A Compact, 3D printable Purge System for Terahertz Spectroscopy
PP Cielecki, E Skovsen
https://doi.org/10.5281/zenodo.5358096, 2021
2021
Database of frequency-domain terahertz reflection spectra for the DETRIS project
PP Cielecki, MH Kristensen, E Skovsen
https://doi.org/10.5281/zenodo.5079558, 2021
2021
Perspectives on Spectral Resolution in Continuous-Wave Terahertz Spectroscopy at Stand-off Distances
MH Kristensen, PP Cielecki, E Skovsen
2019 44th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz …, 2019
2019
Time-resolved Photoluminescence Measurements of Organic Materials and Devices
PP Cielecki
2018
Preservation of plasmonic interactions in DLC protected robust organic-plasmonic hybrid systems
PP Cielecki, EK Sobolewska, O Kostiučenko, T Leißner, T Tamulevicius, ...
International Conference on Nanotechnology and Innovation in the Baltic Sea …, 2017
2017
Nanoscale concave structures for field enhancement in organic thin films
AJ Goszczak, J Adam, PP Cielecki, J Fiutowski, HG Rubahn, M Madsen
Plasmonics: Metallic Nanostructures and Their Optical Properties XIII 9547 …, 2015
2015
Nanoscale Dimples for Improved Absorption in and Efficiency of Organic Solar Cells
AJ Goszczak, J Adam, PP Cielecki, J Fiutowski, HG Rubahn, M Madsen
MRS Spring Meeting 2015, 2015
2015
Nanoscale aluminum dimples for light-trapping in organic thin-films
AJ Goszczak, J Adam, P Cielecki, J Fiutowski, HG Rubahn, M Madsen
Danish Optical Society, 2014
2014
ULTRAFAST PULSE LASER MEASUREMENT SYSTEM FOR LASER SCANNING MICROSCOPY
P Cielecki, J Fiutowski
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20