Παρακολούθηση
Tomo Popovic
Tomo Popovic
University of Donja Gorica, DigitalSmart.ME
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα udg.edu.me - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Architecting an IoT-enabled platform for precision agriculture and ecological monitoring: a case study
T Popovic, N Latinovic, A Pesic, Z Zecevic, B Krstajic, Djukanovic, S
Computers and Electronics in Agriculture 2017 (140), 255-265, 2017
2522017
Voltage Stability Prediction Using Active Machine Learning
V Malbasa, C Zheng, PC Chen, T Popovic, M Kezunovic
IEEE Tranasaction on Smart Grid 8 (6), 3117-3124, 2017
1222017
Fractal dimension and lacunarity analysis of retinal microvascular morphology in hypertension and diabetes
N Popovic, M Radunovic, J Badnjar, T Popovic
Microvascular Research 118 (2018), 36-43, 2018
812018
A Moodle-Based Blended Learning Solution for Physiology Education in Montenegro: A Case Study
N Popovic, T Popovic, I Rovcanin Dragovic, O Cmiljanic
AJP Advances in Physiology Education 42 (1), 111-117, 2018
742018
Pneumonia Detection Using Deep Learning Based on Convolutional Neural Network
L Racic, T Popovic, S Cakic, S Sandi
2021 25th International Conference on Information Technology (IT), Zabljak …, 2021
62*2021
A Private Blockchain Implementation Using Multichain Open Source Platform
A Ismailisufi, T Popovic, N Gligoric, S Radonjic, S Sandi
2020 24th International Conference on Information Technology (IT), 1-4, 2020
622020
Electric Sector Failure Scenarios and Impact Analyses
A Lee, C Blask, M Carpenter, S Chasko, G Chason, GF Ciocarlie, ...
EPRI NESCOR, 2013
422013
Circuit Breaker Operational Health Assessment via Condition Monitoring Data
P Dehghanian, T Popovic, M Kezunovic
The 46th North American Power Symposium (NAPS), Pullman, WA, 2014
402014
Improved Frequency Estimation in Unbalanced Three-Phase Power System Using Coupled Orthogonal Constant Modulus Algorithm
Z Zecevic, B Krstajic, T Popovic
IEEE Transactions on Power Delivery 32 (4), 1809-1816, 2016
352016
Precise sinusoid frequency estimation based on parabolic interpolation
S Djukanovic, T Popovic, A Mitrovic
24th Telecommunications Forum TELFOR 2016, ETF - School of Electrical …, 2016
342016
Reliable Implementation of Robust Adaptive Topology Control
M Kezunovic, T Popovic, G Gurrala, P Dehghanian, A Esmaeilian, ...
2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences, 2493-2502, 2014
322014
Substation data integration for automated data analysis systems
M Kezunovic, T Popovic
2007 IEEE Power Engineering Society General Meeting, 1-6, 2007
322007
The Use of Tesseract OCR Number Recognition for Food Tracking and Tracing
S Cakic, T Popovic, S Sandi, S Krco, A Gazivoda
2020 24th International Conference on Information Technology (IT), 1-4, 2020
262020
Automated analysis of fault records and dissemination of event reports
DR Sevcik, RB Lunsford, M Kezunovic, Z Galijasevic, S Banu, T Popovic
Fault and Disturbance Analysis Conference, 1-7, 2000
252000
Automated Analysis of Fault Records and Dissemination of Event Reports
D Sevcik, R Lunsford, M Kezunovic, Z Galijasevic, S Banu, T Popovic
53rd Annual Texas A&M Conference for Protective Relay Engineers, College …, 2000
252000
Transient testing of protection relays: Results, methodology and tools
M Kezunovic, T Popovic, D Sevcik, H DoCarmo
International Conference on Power Systems Transients (IPST), 2003
242003
A novel solution for counterfeit prevention in the wine industry based on IoT, smart tags, and crowd-sourced information
T Popović, S Krčo, V Maraš, L Hakola, S Radonjić, R van Kranenburg, ...
Internet of Things 14 (2021), 100375, 2021
232021
Transmission Line Relay Mis-operation Detection Based on Time-Synchronized Field Data
A Esmaeilian, T Popovic, M Kezunovic
Electric Power Systems Research 125, 174-183, 2015
232015
Forecasting day-ahead electricity metrics with artificial neural networks
M Pavićević, T Popović
Sensors 22 (3), 1051, 2022
212022
pyPMU – Open Source Python Package for Synchrophasor Data Transfer
S Sandi, B Krstajic, T Popovic
24th Telecommunications Forum TELFOR 2016, ETF - School of Electrical …, 2016
212016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20