Παρακολούθηση
Xi Zhao
Xi Zhao
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.xjtu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
3D facial expression recognition: A perspective on promises and challenges
T Fang, X Zhao, O Ocegueda, SK Shah, IA Kakadiaris
Automatic Face & Gesture Recognition and Workshops (FG 2011), 2011 IEEE …, 2011
1072011
An efficient multimodal 2D+ 3D feature-based approach to automatic facial expression recognition
H Li, H Ding, D Huang, Y Wang, X Zhao, JM Morvan, L Chen
Computer Vision and Image Understanding 140, 83-92, 2015
1002015
3D/4D facial expression analysis: An advanced annotated face model approach
T Fang, X Zhao, O Ocegueda, SK Shah, IA Kakadiaris
Image and vision Computing 30 (10), 738-749, 2012
1002012
Continuous mobile authentication using virtual key typing biometrics
T Feng, X Zhao, B Carbunar, W Shi
2013 12th IEEE International Conference on Trust, Security and Privacy in …, 2013
972013
A people counting system based on face detection and tracking in a video
X Zhao, E Delleandrea, L Chen
2009 Sixth IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2009
972009
Continuous mobile authentication using a novel graphic touch gesture feature
X Zhao, T Feng, W Shi
2013 IEEE sixth international conference on biometrics: theory, applications …, 2013
962013
CoC: A unified distributed ledger based supply chain management system
Z Gao, L Xu, L Chen, X Zhao, Y Lu, W Shi
Journal of Computer Science and Technology 33 (2), 237-248, 2018
892018
Automatic 3D facial expression recognition based on a Bayesian Belief Net and a Statistical Facial Feature Model
X Zhao, D Huang, E Dellandréa, L Chen
Pattern Recognition (ICPR), 2010 20th International Conference on, 3724-3727, 2010
872010
Improving shadow suppression for illumination robust face recognition
W Zhang, X Zhao, JM Morvan, L Chen
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 41 (3), 611-624, 2018
792018
Accurate Landmarking of Three-Dimensional Facial Data in the Presence of Facial Expressions and Occlusions Using a Three-Dimensional Statistical Facial Feature Model
X Zhao, E Dellandréa, L Chen, IA Kakadiaris
IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS PART B: CYBERNETICS, 2011
762011
3D-2D face recognition with pose and illumination normalization
IA Kakadiaris, G Toderici, G Evangelopoulos, G Passalis, D Chu, X Zhao, ...
Computer Vision and Image Understanding 154, 137-151, 2017
732017
A new aspect on P2P online lending default prediction using meta-level phone usage data in China
L Ma, X Zhao, Z Zhou, Y Liu
Decision Support Systems 111, 60-71, 2018
702018
Mobile user authentication using statistical touch dynamics images
X Zhao, T Feng, W Shi, IA Kakadiaris
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 9 (11), 1780-1789, 2014
692014
Tourist movement patterns understanding from the perspective of travel party size using mobile tracking data: A case study of Xi'an, China
X Zhao, X Lu, Y Liu, J Lin, J An
Tourism Management 69, 368-383, 2018
672018
4D facial expression recognition
T Fang, X Zhao, SK Shah, IA Kakadiaris
2011 IEEE international conference on computer vision workshops (ICCV …, 2011
662011
Impact of technostress on productivity from the theoretical perspective of appraisal and coping processes
X Zhao, Q Xia, W Huang
Information & Management 57 (8), 103265, 2020
542020
Cluster analysis: a new approach for identification of underlying risk factors for coronary artery disease in essential hypertensive patients
Q Guo, X Lu, Y Gao, J Zhang, B Yan, D Su, A Song, X Zhao, G Wang
Scientific reports 7 (1), 1-7, 2017
502017
A hybrid of deep reinforcement learning and local search for the vehicle routing problems
J Zhao, M Mao, X Zhao, J Zou
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 22 (11), 7208-7218, 2020
422020
A unified probabilistic framework for automatic 3D facial expression analysis based on a Bayesian belief inference and statistical feature models
X Zhao, E Dellandréa, J Zou, L Chen
Image and Vision Computing 31 (3), 231-245, 2013
332013
Ubiquitous role of social networking in driving M-Commerce: evaluating the use of mobile phones for online shopping and payment in the context of trust
SFA Hossain, Z Xi, M Nurunnabi, K Hussain
SAGE Open 10 (3), 2158244020939536, 2020
322020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20