Παρακολούθηση
Georgios Skodras
Georgios Skodras
Professor in Novel and Clean Energy Technologies, University of Western Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Kinetic studies of elemental mercury adsorption in activated carbon fixed bed reactor
G Skodras, I Diamantopoulou, G Pantoleontos, GP Sakellaropoulos
Journal of hazardous materials 158 (1), 1-13, 2008
2462008
Enhanced mercury adsorption in activated carbons from biomass materials and waste tires
G Skodras, I Diamantopoulou, A Zabaniotou, G Stavropoulos, ...
Fuel processing technology 88 (8), 749-758, 2007
2112007
Sorption of mercury by activated carbon in the presence of flue gas components
I Diamantopoulou, G Skodras, GP Sakellaropoulos
Fuel Processing Technology 91 (2), 158-163, 2010
1812010
Particulate removal via electrostatic precipitators—CFD simulation
G Skodras, SP Kaldis, D Sofialidis, O Faltsi, P Grammelis, ...
Fuel Processing Technology 87 (7), 623-631, 2006
1552006
Pyrolysis and combustion characteristics of biomass and waste-derived feedstock
G Skodras, P Grammelis, P Basinas, E Kakaras, G Sakellaropoulos
Industrial & engineering chemistry research 45 (11), 3791-3799, 2006
1412006
Energy and capital cost analysis of CO2 capture in coal IGCC processes via gas separation membranes
SP Kaldis, G Skodras, GP Sakellaropoulos
Fuel Processing Technology 85 (5), 337-346, 2004
1332004
Mineral matter effects in lignite gasification
G Skodras, GP Sakellaropoulos
Fuel Processing Technology 77, 151-158, 2002
1052002
Effects of biomass co-firing with coal on ash properties. Part I: Characterisation and PSD
P Grammelis, G Skodras, E Kakaras
Fuel 85 (16), 2310-2315, 2006
1042006
Pyrolysis and combustion behaviour of coal–MBM blends
G Skodras, P Grammelis, P Basinas
Bioresource Technology 98 (1), 1-8, 2007
952007
Low rank coal–CO2 gasification: Experimental study, analysis of the kinetic parameters by Weibull distribution and compensation effect
G Skodras, G Nenes, N Zafeiriou
Applied Thermal Engineering 74, 111-118, 2015
792015
Emissions monitoring during coal waste wood co-combustion in an industrial steam boiler
G Skodras, P Grammelis, P Samaras, P Vourliotis, E Kakaras, ...
Fuel 81 (5), 547-554, 2002
752002
Effect of solution chemistry on cyanide adsorption in activated carbon
GG Stavropoulos, GS Skodras, KG Papadimitriou
Applied thermal engineering 74, 182-185, 2015
622015
Role of activated carbon structural properties and surface chemistry in mercury adsorption
G Skodras, I Diamantopoulou, GP Sakellaropoulos
Desalination 210 (1-3), 281-286, 2007
612007
Quality characteristics of Greek fly ashes and potential uses
G Skodras, P Grammelis, E Kakaras, D Karangelos, M Anagnostakis, ...
Fuel Processing Technology 88 (1), 77-85, 2007
552007
Hydrogenation behavior in rectangular metal hydride tanks under effective heat management processes for green building applications
EI Gkanas, M Khzouz, G Panagakos, T Statheros, G Mihalakakou, ...
Energy 142, 518-530, 2018
512018
Chemical, leaching and toxicity characteristics of CFB combustion residues
G Skodras, P Grammelis, M Prokopidou, E Kakaras, G Sakellaropoulos
Fuel 88 (7), 1201-1209, 2009
492009
Production of carbon molecular sieves by plasma treated activated carbon fibers☆
T Orfanoudaki, G Skodras, I Dolios, GP Sakellaropoulos
Fuel 82 (15-17), 2045-2049, 2003
492003
Production of special activated carbon from lignite for environmental purposes
G Skodras, T Orfanoudaki, E Kakaras, GP Sakellaropoulos
Fuel processing technology 77, 75-87, 2002
472002
A global optimization study on the devolatilisation kinetics of coal, biomass and waste fuels
G Pantoleontos, P Basinas, G Skodras, P Grammelis, JD Pintér, S Topis, ...
Fuel Processing Technology 90 (6), 762-769, 2009
412009
Effects of biomass co-firing with coal on ash properties. Part II: Leaching, toxicity and radiological behaviour
P Grammelis, G Skodras, E Kakaras, DJ Karangelos, NP Petropoulos, ...
Fuel 85 (16), 2316-2322, 2006
412006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20