Παρακολούθηση
TIANMIN LIU
TIANMIN LIU
Department of Physics, Stanford University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nanoscale confinement of all-optical magnetic switching in TbFeCo-competition with nanoscale heterogeneity
TM Liu, T Wang, AH Reid, M Savoini, X Wu, B Koene, P Granitzka, ...
Nano letters 15 (10), 6862-6868, 2015
1702015
Spin-current-mediated rapid magnon localisation and coalescence after ultrafast optical pumping of ferrimagnetic alloys
E Iacocca, TM Liu, AH Reid, Z Fu, S Ruta, PW Granitzka, E Jal, S Bonetti, ...
Nature communications 10 (1), 1756, 2019
642019
Femtosecond X-ray magnetic circular dichroism absorption spectroscopy at an X-ray free electron laser
DJ Higley, K Hirsch, GL Dakovski, E Jal, E Yuan, T Liu, AA Lutman, ...
Review of scientific instruments 87 (3), 2016
592016
Beyond a phenomenological description of magnetostriction
AH Reid, X Shen, P Maldonado, T Chase, E Jal, PW Granitzka, K Carva, ...
Nature communications 9 (1), 388, 2018
572018
Magnetic switching in granular FePt layers promoted by near-field laser enhancement
PW Granitzka, E Jal, L Le Guyader, M Savoini, DJ Higley, T Liu, Z Chen, ...
Nano letters 17 (4), 2426-2432, 2017
312017
Femtosecond x-ray induced changes of the electronic and magnetic response of solids from electron redistribution
DJ Higley, AH Reid, Z Chen, LL Guyader, O Hellwig, AA Lutman, T Liu, ...
Nature communications 10 (1), 5289, 2019
282019
Ultrafast self-induced x-ray transparency and loss of magnetic diffraction
Z Chen, DJ Higley, M Beye, M Hantschmann, V Mehta, O Hellwig, A Mitra, ...
Physical review letters 121 (13), 137403, 2018
212018
Orbital and spin moments of 5 to 11 nm Fe3O4 nanoparticles measured via x-ray magnetic circular dichroism
YP Cai, K Chesnel, M Trevino, A Westover, RG Harrison, JM Hancock, ...
Journal of Applied Physics 115 (17), 2014
192014
Unraveling Nanoscale Magnetic Ordering in Fe3O4 Nanoparticle Assemblies via X-rays
K Chesnel, D Griner, D Smith, Y Cai, M Trevino, B Newbold, T Wang, ...
Magnetochemistry 4 (4), 42, 2018
162018
Interface Fe magnetic moment enhancement in MgO/Fe/MgO trilayers
E Jal, JB Kortright, T Chase, TM Liu, AX Gray, P Shafer, E Arenholz, P Xu, ...
Applied Physics Letters 107 (9), 2015
142015
Stimulated resonant inelastic X-ray scattering in a solid
DJ Higley, Z Chen, M Beye, M Hantschmann, AH Reid, V Mehta, ...
Communications Physics 5 (1), 83, 2022
112022
Ultrafast domain dilation induced by optical pumping in ferromagnetic CoFe/Ni multilayers
D Zusin, E Iacocca, L Le Guyader, A Reid, W Schlotter, TM Liu, D Higley, ...
NIST, 2020
72020
State-resolved ultrafast charge and spin dynamics in [Co/Pd] multilayers
L Le Guyader, DJ Higley, M Pancaldi, T Liu, Z Chen, T Chase, ...
Applied Physics Letters 120 (3), 2022
62022
Publisher Correction: Beyond a phenomenological description of magnetostriction
AH Reid, X Shen, P Maldonado, T Chase, E Jal, PW Granitzka, K Carva, ...
Nature communications 9 (1), 1035, 2018
52018
Attempting nanolocalization of all-optical switching through nano-holes in an Al-mask
M Savoini, AH Reid, T Wang, CE Graves, MC Hoffmann, TM Liu, ...
Spintronics VII 9167, 248-255, 2014
52014
Ultrafast perturbation of magnetic domains by optical pumping in a ferromagnetic multilayer
D Zusin, E Iacocca, L Le Guyader, AH Reid, WF Schlotter, TM Liu, ...
Physical Review B 106 (14), 144422, 2022
32022
All-optical switching of magnetic domains moves one step closer to application
T Rasing, TM Liu, AH Reid, M Savoini, A Tsukamoto, B Hecht, AV Kimel, ...
SPIE Newsroom, 2016
22016
Distinguishing local and non-local demagnetization in ferromagnetic FePt nanoparticles
PW Granitzka, AH Reid, J Hurst, E Jal, LL Guyader, TM Liu, L Salemi, ...
arXiv preprint arXiv:1903.08287, 2019
12019
Ultrafast X-ray induced changes of the electronic and magnetic response of solids due to valence electron redistribution
DJ Higley, AH Reid, Z Chen, LL Guyader, O Hellwig, AA Lutman, T Liu, ...
arXiv preprint arXiv:1902.04611, 2019
12019
Nanoscale confinement of all-optical switching in TbFeCo using plasmonic antennas
TM Liu, T Wang, AH Reid, M Savoini, X Wu, B Koene, P Granitzka, ...
arXiv preprint arXiv:1409.1280, 2014
12014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20