Παρακολούθηση
Chul Lee
Chul Lee
Indeed
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα indeed.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Framework for evaluating clustering algorithms in duplicate detection
O Hassanzadeh, F Chiang, HC Lee, RJ Miller
Proceedings of the VLDB Endowment 2 (1), 1282-1293, 2009
3152009
Max-sum diversification, monotone submodular functions, and dynamic updates
A Borodin, A Jain, HC Lee, Y Ye
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 13 (3), 1-25, 2017
2112017
System and method for ranking web content
H Lee, Y Miao
US Patent App. 11/150,206, 2006
1632006
Persistent sharing of fitness app status on twitter
K Park, I Weber, M Cha, C Lee
Proceedings of the 19th ACM Conference on Computer-Supported Cooperative …, 2016
592016
Methods and apparatus for enhanced product recommendations
MT Rose, P Howell, KIM Joohyun, M Ali, S Jatia, C Lee
US Patent 11,393,007, 2022
492022
Geographically focused collaborative crawling
W Gao, HC Lee, Y Miao
Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web, 287-296, 2006
482006
End-to-end Neural Diarization: From Transformer to Conformer
YC Liu, E Han, C Lee, A Stolcke
Interspeech 2021, 2021
392021
Perturbation of the hyper-linked environment
HC Lee, A Borodin
International Computing and Combinatorics Conference, 272-283, 2003
382003
BW-EDA-EEND: Streaming end-to-end neural speaker diarization for a variable number of speakers
E Han, C Lee, A Stolcke
ICASSP 2021-2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2021
372021
System and method for grouping multiple streams of data
M Cvet, P Andritsos, F Estrada, D Braziunas
US Patent 8,965,893, 2015
242015
Analyzing taste preferences from crowdsourced food entries
PD Howell, LD Martin, H Salehian, C Lee, KM Eastman, J Kim
Proceedings of the 6th International Conference on Digital Health Conference …, 2016
222016
MTL-SLT: multi-task learning for spoken language tasks
Z Huang, M Rao, A Raju, Z Zhang, B Bui, C Lee
Proceedings of the 4th Workshop on NLP for Conversational AI, 120-130, 2022
212022
On joint training with interfaces for spoken language understanding
A Raju, M Rao, G Tiwari, P Dheram, B Anderson, Z Zhang, C Lee, B Bui, ...
Proc. Interspeech 2022, 1253-1257, 2022
19*2022
Cross-modal non-linear guided attention and temporal coherence in multi-modal deep video models
S Sahu, P Goyal, S Ghosh, C Lee
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia, 313-321, 2020
16*2020
System and method for food categorization
KIM Joohyun, C Lee, B Levine
US Patent 10,671,657, 2020
152020
Geographically-sensitive link analysis
HC Lee, H Liu, RJ Miller
IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI'07), 628-634, 2007
142007
Blending-nerf: Text-driven localized editing in neural radiance fields
H Song, S Choi, H Do, C Lee, T Kim
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2023
122023
System and method for filtering documents
HC Lee, D Braziunas, M Cvet
US Patent 8,898,151, 2014
122014
Nutrient content identification method and apparatus
P Radcliffe, K Berket, C Lee, J Xu, B Levine, K Subramaniam, M Allen
US Patent 9,805,021, 2017
102017
Matching restaurant menus to crowdsourced food data: A scalable machine learning approach
H Salehian, P Howell, C Lee
Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2017
92017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20