Παρακολούθηση
Simon Wall
Simon Wall
Aarhus Unversity
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα phys.au.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ultrafast changes in lattice symmetry probed by coherent phonons
S Wall, D Wegkamp, L Foglia, K Appavoo, J Nag, RF Haglund Jr, ...
Nature Communications 3, 721, 2012
2382012
Ultrafast disordering of vanadium dimers in photoexcited VO2
S Wall, S Yang, L Vidas, M Chollet, JM Glownia, M Kozina, T Katayama, ...
Science 362 (6414), 572-576, 2018
2182018
Time-domain separation of optical properties from structural transitions in resonantly bonded materials
L Waldecker, TA Miller, M Rudé, R Bertoni, J Osmond, V Pruneri, ...
Nature materials 14 (10), 991-995, 2015
2102015
Quantum interference between charge excitation paths in a solid-state Mott insulator
S Wall, D Brida, SR Clark, HP Ehrke, D Jaksch, A Ardavan, S Bonora, ...
Nature Physics 7 (2), 114-118, 2011
2022011
Coherent orbital waves in the photo-induced insulator–metal dynamics of a magnetoresistive manganite
D Polli, M Rini, S Wall, RW Schoenlein, Y Tomioka, Y Tokura, G Cerullo, ...
Nature materials 6 (9), 643-647, 2007
2012007
High-field high-repetition-rate sources for the coherent THz control of matter
B Green, S Kovalev, V Asgekar, G Geloni, U Lehnert, T Golz, M Kuntzsch, ...
Scientific reports 6, 22256, 2016
1822016
Optical switching in VO2 films by below-gap excitation
M Rini, Z Hao, RW Schoenlein, C Giannetti, F Parmigiani, S Fourmaux, ...
Applied Physics Letters 92 (18), 181904, 2008
1772008
Driving magnetic order in a manganite by ultrafast lattice excitation
M Först, RI Tobey, S Wall, H Bromberger, V Khanna, AL Cavalieri, ...
Physical Review B 84 (24), 241104, 2011
1762011
Ultrafast energy-and momentum-resolved dynamics of magnetic correlations in the photo-doped Mott insulator Sr2IrO4
MPM Dean, Y Cao, X Liu, S Wall, D Zhu, R Mankowsky, V Thampy, ...
Nature materials 15 (6), 601-605, 2016
1662016
Ultrafast coupling between light, coherent lattice vibrations, and the magnetic structure of semicovalent LaMnO 3
S Wall, D Prabhakaran, AT Boothroyd, A Cavalleri
Physical review letters 103 (9), 097402, 2009
1222009
Tracking the motion of charges in a terahertz light field by femtosecond X-ray diffraction
A Cavalleri, S Wall, C Simpson, E Statz, DW Ward, KA Nelson, M Rini, ...
Nature 442 (7103), 664-666, 2006
1212006
Photoinduced melting of antiferromagnetic order in La 0.5 Sr 1.5 MnO 4 measured using ultrafast resonant soft x-ray diffraction
H Ehrke, RI Tobey, S Wall, SA Cavill, M Först, V Khanna, T Garl, ...
Physical review letters 106 (21), 217401, 2011
1202011
Tracking the evolution of electronic and structural properties of VO 2 during the ultrafast photoinduced insulator-metal transition
S Wall, L Foglia, D Wegkamp, K Appavoo, J Nag, RF Haglund Jr, ...
Physical Review B 87 (11), 115126, 2013
1132013
Strain-engineered diffusive atomic switching in two-dimensional crystals
J Kalikka, X Zhou, E Dilcher, S Wall, J Li, RE Simpson
Nature communications 7, 11983, 2016
1012016
Ultrafast and Broadband Tuning of Resonant Optical Nanostructures Using Phase‐Change Materials
M Rudé, V Mkhitaryan, AE Cetin, TA Miller, A Carrilero, S Wall, ...
Advanced Optical Materials 4 (7), 1060-1066, 2016
932016
Witnessing the formation and relaxation of dressed quasi-particles in a strongly correlated electron system
F Novelli, G De Filippis, V Cataudella, M Esposito, I Vergara, F Cilento, ...
Nature communications 5, 2014
832014
Attosecond state-resolved carrier motion in quantum materials probed by soft x-ray XANES
B Buades, A Picón, E Berger, I León, N Di Palo, SL Cousin, C Cocchi, ...
Applied Physics Reviews 8 (1), 011408, 2021
64*2021
Study of second and third harmonic generation from an indium tin oxide nanolayer: Influence of nonlocal effects and hot electrons
L Rodriguez-Sune, M Scalora, AS Johnson, C Cojocaru, N Akozbek, ...
APL Photonics 5 (1), 010801, 2020
582020
Does Host a Transient Monoclinic Metallic Phase?
L Vidas, D Schick, E Martínez, D Perez-Salinas, A Ramos-Álvarez, ...
Physical Review X 10 (3), 031047, 2020
482020
Programmable chalcogenide-based all-optical deep neural networks
TY Teo, X Ma, E Pastor, H Wang, JK George, JKW Yang, S Wall, ...
Nanophotonics 11 (17), 4073-4088, 2022
45*2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20