Παρακολούθηση
Nishank Garg
Nishank Garg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cse.iitm.ac.in
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sparker: Optimizing spark for heterogeneous clusters
N Garg, D Janakiram
2018 IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science …, 2018
52018
GAS: GPU Assisted Process Scheduling for Multicore Systems
D Janakiram, SJ Balaji, A Dhumal, N Garg, G Kulkarni
Workshop Proceedings of the 47th International Conference on Parallel …, 2018
12018
CloudCom 2018
N Garg, D Janakiram, SJ Jandaghi, A Bhattacharyya, R Talwadker, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–3