Παρακολούθηση
Euripides G.M. Petrakis
Euripides G.M. Petrakis
Άλλα ονόματαE.G.M. Petrakis, E. Petrakis, Evripidis G.M. Petrakis
School of Electrical and Computer Engineering, Techncial University of Crete (TUC)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα intelligence.tuc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on industrial vision systems, applications and tools
EN Malamas, EGM Petrakis, M Zervakis, L Petit, JD Legat
Image and vision computing 21 (2), 171-188, 2003
11472003
Semantic Similarity Methods in WordNet and their Application to Information Retrieval on the Web
G Varelas, E Voutsakis, P Raftopoulou, EGM Petrakis, EE Milios
ACM International Workshop on Web Information and Data Management; WIDM 2005 …, 2005
4992005
Similarity searching in medical image databases
EGM Petrakis, C Faloutsos
Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on 9 (3), 435-447, 1997
3891997
Matching and retrieval of distorted and occluded shapes using dynamic programming
EGM Petrakis, A Diplaros, E Milios
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 24 (11), 1501 …, 2002
3242002
Information retrieval by semantic similarity
A Hliaoutakis, G Varelas, E Voutsakis, EGM Petrakis, E Milios
International journal on semantic Web and information systems (IJSWIS) 2 (3 …, 2006
2942006
Improving the performance of focused web crawlers
S Batsakis, EGM Petrakis, E Milios
Data & Knowledge Engineering 68 (10), 1001-1013, 2009
1992009
X-similarity: Computing semantic similarity between concepts from different ontologies.
EGM Petrakis, G Varelas, A Hliaoutakis, P Raftopoulou
Journal of Digital Information Management 4 (4), 2006
1972006
SOWL: A Framework for Handling Spatio-Temporal Information in OWL 2.0
S Batsakis, EGM Petrakis
International Symposium on Rules: Research Based and Industry Focused …, 2011
1432011
Shape retrieval based on dynamic programming
E Milios, EGM Petrakis
IEEE Transactions on Image Processing 9 (1), 141-147, 2000
1422000
ImageMap: An image indexing method based on spatial similarity
EGM Petrakis, C Faloutsos, KI Lin
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 14 (5), 979-987, 2002
1322002
Semantic similarity measures in MeSH ontology and their application to information retrieval on Medline
A Hliaoutakis
Master's thesis, 2005
1082005
Unsupervised Ontology Acquisition from Plain Texts: The OntoGain System
E Drymonas, K Zervanou, EGM Petrakis
Natural Language Processing and Information Systems: 15th International …, 2010
1012010
SOWL: Spatio-temporal Representation, Reasoning and Querying over the Semantic Web
S Batsakis, EGM Petrakis
International Conference on Semantic Systems (I-SEMANTICS' 2010), 2010
962010
Internet of Things as a Service (iTaaS): Challenges and Solutions for Management of Sensor Data on the Cloud and the Fog
NB Euripides G.M. Petrakis, Stelios Sotiriadis, Theodoros Soultanopoulos ...
Internet of Things 3, 156-174, 2018
942018
Internet of Things as a Service (iTaaS): Challenges and Solutions for Management of Sensor Data on the Cloud and the Fog
GM Petrakis, S Sotiriadis, T Soultanopoulos, PT Renta, R Buyya, N Bessis
Internet of Things: Engineering Cyber Physical Human Systems, 2018
942018
Internet of Things as a Service (iTaaS): Challenges and Solutions for Management of Sensor Data in Fog and Cloud Computing Environments
E Petrakis, S Sotiriadis, T Soultanopoulos, P Tsiachri Renta, R Buyya, ...
Internet of Things: Engineering Cyber Physical Human Systems, 2018
94*2018
Similarity searching in large image databases
EGM Petrakis, C Faloutsos
Digital Repository at the University of Maryland, 1998
891998
Design and evaluation of spatial similarity approaches for image retrieval
EGM Petrakis
Image and Vision Computing 20 (1), 59-76, 2002
832002
Temporal Representation and Reasoning in OWL 2
S Batsakis, EGM Petrakis, Tachmazidis, G Antoniou
Semantic Web Journal (SWJ), 2016
782016
Methodology for the representation, indexing and retrieval of images by content
EGM Petrakis, SC Orphanoudakis
Image and Vision Computing 11 (8), 504-521, 1993
781993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20