Παρακολούθηση
Nikolaos G. Panagopoulos
Nikolaos G. Panagopoulos
O'Bleness Professor, Ohio University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ohio.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of social media and implications for the sales process
JM Andzulis, NG Panagopoulos, A Rapp
Journal of personal selling & sales management 32 (3), 305-316, 2012
7982012
Feeling good by doing good: Employee CSR-induced attributions, job satisfaction, and the role of charismatic leadership
PA Vlachos, NG Panagopoulos, AA Rapp
Journal of business ethics 118, 577-588, 2013
5512013
Antecedents and consequences of CRM technology acceptance in the sales force
GJ Avlonitis, NG Panagopoulos
Industrial marketing management 34 (4), 355-368, 2005
4082005
The role of the sales force in value creation and appropriation: new directions for research
CP Blocker, JP Cannon, NG Panagopoulos, JK Sager
Journal of Personal Selling & Sales Management 32 (1), 15-27, 2012
2602012
Employee judgments of and behaviors toward corporate social responsibility: A multi‐study investigation of direct, cascading, and moderating effects
PA Vlachos, NG Panagopoulos, AA Rapp
Journal of Organizational Behavior 35 (7), 990-1017, 2014
2492014
Sales force reactions to corporate social responsibility: Attributions, outcomes, and the mediating role of organizational trust
PA Vlachos, A Theotokis, NG Panagopoulos
Industrial Marketing Management 39 (7), 1207-1218, 2010
2112010
Performance implications of sales strategy: the moderating effects of leadership and environment
NG Panagopoulos, GJ Avlonitis
International Journal of Research in Marketing 27 (1), 46-57, 2010
1572010
The effects of managerial and employee attributions for corporate social responsibility initiatives
PA Vlachos, NG Panagopoulos, DG Bachrach, FP Morgeson
Journal of Organizational Behavior 38 (7), 1111-1129, 2017
1412017
Salesperson solution involvement and sales performance: The contingent role of supplier firm and customer–supplier relationship characteristics
NG Panagopoulos, AA Rapp, JL Ogilvie
Journal of Marketing 81 (4), 144-164, 2017
1182017
Salespeople as knowledge brokers: a review and critique of the challenger sales model
A Rapp, DG Bachrach, N Panagopoulos, J Ogilvie
Journal of Personal Selling & Sales Management 34 (4), 245-259, 2014
1082014
Selling and sales management: An introduction to the special section and recommendations on advancing the sales research agenda
GJ Avlonitis, NG Panagopoulos
Industrial Marketing Management 39 (7), 1045-1048, 2010
1002010
Can salespeople lead themselves? Thought self-leadership strategies and their influence on sales performance
NG Panagopoulos, J Ogilvie
Industrial Marketing Management 47, 190-203, 2015
972015
Internationalizing sales research: Current status, opportunities, and challenges
NG Panagopoulos, N Lee, EB Pullins, GJ Avlonitis, P Brassier, P Guenzi, ...
Journal of Personal Selling & Sales Management 31 (3), 219-242, 2011
852011
Transformational leadership as a mediator of the relationship between behavior‐based control and salespeople's key outcomes: An initial investigation
N Panagopoulos, S Dimitriadis
European Journal of Marketing 43 (7/8), 1008-1031, 2009
852009
The influence of formal and informal sales controls on customer-directed selling behaviors and sales unit effectiveness
P Guenzi, A Baldauf, NG Panagopoulos
Industrial Marketing Management 43 (5), 786-800, 2014
832014
Intraorganizational information and communication technology diffusion: Implications for industrial sellers and buyers
P Papastathopoulou, GJ Avlonitis, NG Panagopoulos
Industrial Marketing Management 36 (3), 322-336, 2007
792007
I think they think we are good citizens: Meta-perceptions as antecedents of employees' reactions to corporate social responsibility
NG Panagopoulos, AA Rapp, PA Vlachos
Journal of Business Research 69 (8), 2781-2790, 2016
692016
Causal attributions and employee reactions to corporate social responsibility
PA Vlachos, O Epitropaki, NG Panagopoulos, AA Rapp
Industrial and Organizational Psychology 6 (4), 334-337, 2013
622013
Exploring the influence of sales management practices on the industrial salesperson: A multi-source hierarchical linear modeling approach
GJ Avlonitis, NG Panagopoulos
Journal of Business Research 60 (7), 765-775, 2007
592007
Commitment to technological change, sales force intelligence norms, and salesperson key outcomes
GK Hunter, NG Panagopoulos
Industrial Marketing Management 50, 162-179, 2015
582015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20