Παρακολούθηση
Arlei Silva
Arlei Silva
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rice.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Watch me playing, i am a professional: a first study on video game live streaming
M Kaytoue, A Silva, L Cerf, W Meira Jr, C Raïssi
Proceedings of the 21st international conference on world wide web, 1181-1188, 2012
4082012
Mining attribute-structure correlated patterns in large attributed graphs
A Silva, W Meira Jr, MJ Zaki
arXiv preprint arXiv:1201.6568, 2012
1812012
ProfileRank: finding relevant content and influential users based on information diffusion
A Silva, S Guimarães, W Meira Jr, M Zaki
Proceedings of the 7th workshop on social network mining and analysis, 1-9, 2013
1012013
Structural correlation pattern mining for large graphs
A Silva, W Meira Jr, MJ Zaki
Proceedings of the Eighth Workshop on Mining and Learning with Graphs, 119-126, 2010
452010
A broader picture of random-walk based graph embedding
Z Huang, A Silva, A Singh
Proceedings of the 27th ACM SIGKDD conference on knowledge discovery & data …, 2021
432021
Group centrality maximization via network design
S Medya, A Silva, A Singh, P Basu, A Swami
Proceedings of the 2018 SIAM International Conference on Data Mining, 126-134, 2018
432018
Pole: Polarized embedding for signed networks
Z Huang, A Silva, A Singh
Proceedings of the Fifteenth ACM International Conference on Web Search and …, 2022
272022
Min-hash fingerprints for graph kernels: A trade-off among accuracy, efficiency, and compression
CHC Teixeira, A Silva, W Meira Jr
Journal of Information and Data Management 3 (3), 227-227, 2012
252012
From individual behavior to influence networks: A case study on twitter
A Silva, H Valiati, S Guimarães, W Meira Jr
Anais do XVII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web, 135-142, 2011
212011
A game theoretic approach for core resilience
S Medya, T Ma, A Silva, A Singh
International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2020
192020
Hierarchical in-network attribute compression via importance sampling
A Silva, P Bogdanov, AK Singh
2015 IEEE 31st International Conference on Data Engineering, 951-962, 2015
182015
Spectral algorithms for temporal graph cuts
A Silva, A Singh, A Swami
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference, 519-528, 2018
172018
Combining Physics and Machine Learning for Network Flow Estimation
AL da Silva, F Kocayusufoglu, S Jafarpour, F Bullo, A Swami, A Singh
International Conference on Learning Representations, 2021
142021
Seller's credibility in electronic markets: A complex network based approach
AM Pereira, A Silva, W Meira Jr, V Almeida
Proceedings of the 3rd workshop on Information credibility on the web, 59-66, 2009
142009
A game theoretic approach for k-core minimization
S Medya, T Ma, A Silva, A Singh
Proceedings of the 19th International Conference on Autonomous Agents and …, 2020
122020
K-core minimization: A game theoretic approach
S Medya, T Ma, A Silva, A Singh
arXiv preprint arXiv:1901.02166, 2019
122019
Event detection on dynamic graphs
M Kosan, A Silva, S Medya, B Uzzi, A Singh
arXiv preprint arXiv:2110.12148, 2021
102021
Approximate algorithms for data-driven influence limitation
S Medya, A Silva, A Singh
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 34 (6), 2641-2652, 2020
92020
Outlier detection from network data with subnetwork interpretation
XH Dang, A Silva, A Singh, A Swami, P Basu
2016 IEEE 16th International Conference on Data Mining (ICDM), 847-852, 2016
92016
Graph wavelets via sparse cuts
A Silva, XH Dang, P Basu, A Singh, A Swami
Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2016
92016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20