Παρακολούθηση
Qingqing Wu (武庆庆)
Qingqing Wu (武庆庆)
Shanghai Jiao Tong University, Associate Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sjtu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Intelligent reflecting surface enhanced wireless network via joint active and passive beamforming
Q Wu, R Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 18 (11), 5394-5409, 2019
31852019
Towards smart and reconfigurable environment: Intelligent reflecting surface aided wireless network
Q Wu, R Zhang
IEEE Communications Magazine 58 (1), 106-112, 2019
31002019
Intelligent reflecting surface-aided wireless communications: A tutorial
Q Wu, S Zhang, B Zheng, C You, R Zhang
IEEE transactions on communications 69 (5), 3313-3351, 2021
18322021
Joint trajectory and communication design for multi-UAV enabled wireless networks
Q Wu, Y Zeng, R Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (3), 2109-2121, 2018
16502018
Accessing from the sky: A tutorial on UAV communications for 5G and beyond
Y Zeng, Q Wu, R Zhang
Proceedings of the IEEE 107 (12), 2327-2375, 2019
11372019
Beamforming optimization for wireless network aided by intelligent reflecting surface with discrete phase shifts
Q Wu, R Zhang
IEEE Transactions on Communications 68 (3), 1838-1851, 2019
9862019
Intelligent reflecting surface enhanced wireless network: Joint active and passive beamforming design
Q Wu, R Zhang
2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2018
6952018
Intelligent reflecting surface: Practical phase shift model and beamforming optimization
S Abeywickrama, R Zhang, Q Wu, C Yuen
IEEE Transactions on Communications 68 (9), 5849-5863, 2020
6562020
An overview of sustainable green 5G networks
Q Wu, GY Li, W Chen, DWK Ng, R Schober
IEEE wireless communications 24 (4), 72-80, 2017
6172017
Securing UAV communications via joint trajectory and power control
G Zhang, Q Wu, M Cui, R Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 18 (2), 1376-1389, 2019
5462019
Joint active and passive beamforming optimization for intelligent reflecting surface assisted SWIPT under QoS constraints
Q Wu, R Zhang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 38 (8), 1735-1748, 2020
4292020
Intelligent Reflecting Surface Assisted Secrecy Communication: Is Artificial Noise Helpful or Not?
X Guan, Q Wu, R Zhang
arXiv preprint arXiv:1907.12839, 2019
429*2019
Energy tradeoff in ground-to-UAV communication via trajectory design
D Yang, Q Wu, Y Zeng, R Zhang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 67 (7), 6721-6726, 2018
4202018
Common throughput maximization in UAV-enabled OFDMA systems with delay consideration
Q Wu, R Zhang
IEEE Transactions on Communications 66 (12), 6614-6627, 2018
4032018
Weighted sum power maximization for intelligent reflecting surface aided SWIPT
Q Wu, R Zhang
IEEE Wireless Communications Letters 9 (5), 586-590, 2019
3922019
Deep reinforcement learning-based intelligent reflecting surface for secure wireless communications
H Yang, Z Xiong, J Zhao, D Niyato, L Xiao, Q Wu
IEEE Transactions on Wireless Communications 20 (1), 375-388, 2020
3872020
Energy-efficient resource allocation for wireless powered communication networks
Q Wu, M Tao, DWK Ng, W Chen, R Schober
IEEE Transactions on Wireless Communications 15 (3), 2312-2327, 2015
3812015
Fundamental green tradeoffs: Progresses, challenges, and impacts on 5G networks
S Zhang, Q Wu, S Xu, GY Li
IEEE Communications Surveys & Tutorials 19 (1), 33-56, 2016
3342016
Intelligent reflecting surface-assisted multiple access with user pairing: NOMA or OMA?
B Zheng, Q Wu, R Zhang
IEEE Communications Letters 24 (4), 753-757, 2020
3282020
White paper on broadband connectivity in 6G
N Rajatheva, I Atzeni, E Bjornson, A Bourdoux, S Buzzi, JB Dore, ...
arXiv preprint arXiv:2004.14247, 2020
3202020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20