Παρακολούθηση
Pantelis Sopasakis
Pantelis Sopasakis
Lecturer (Assistant Professor) at Queen's University Belfast
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qub.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Collaborative development of predictive toxicology applications
B Hardy, N Douglas, C Helma, M Rautenberg, N Jeliazkova, V Jeliazkov, ...
Journal of cheminformatics 2 (1), 7, 2010
1282010
A simple and efficient algorithm for nonlinear model predictive control
L Stella, A Themelis, P Sopasakis, P Patrinos
56th IEEE Conference on Decision and Control, 2017
1212017
The eNanoMapper database for nanomaterial safety information
N Jeliazkova, C Chomenidis, P Doganis, B Fadeel, R Grafström, B Hardy, ...
Beilstein Journal of Nanotechnology 6 (1), 1609-1634, 2015
992015
Embedded nonlinear model predictive control for obstacle avoidance using PANOC
A Sathya, P Sopasakis, R Van Parys, A Themelis, G Pipeleers, P Patrinos
2018 European Control Conference (ECC), 1523-1528, 2018
972018
Fractional calculus in pharmacokinetics
P Sopasakis, H Sarimveis, P Macheras, A Dokoumetzidis
Journal of pharmacokinetics and pharmacodynamics 45 (1), 107-125, 2018
952018
Stochastic model predictive control for constrained discrete-time Markovian switching systems
P Patrinos, P Sopasakis, H Sarimveis, A Bemporad
Automatica 50 (10), 2504-2514, 2014
912014
OpEn: Code generation for embedded nonconvex optimization
P Sopasakis, E Fresk, P Patrinos
IFAC-PapersOnLine 53 (2), 6548-6554, 2020
802020
Scenario-based model predictive operation control of islanded microgrids
CA Hans, P Sopasakis, A Bemporad, J Raisch, C Reincke-Collon
2015 54th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 3272-3277, 2015
672015
Aerial navigation in obstructed environments with embedded nonlinear model predictive control
E Small, P Sopasakis, E Fresk, P Patrinos, G Nikolakopoulos
2019 18th European Control Conference (ECC), 3556-3563, 2019
612019
Risk-averse model predictive control
P Sopasakis, D Herceg, A Bemporad, P Patrinos
Automatica 100, 281-288, 2019
58*2019
A global piecewise smooth Newton method for fast large-scale model predictive control
P Patrinos, P Sopasakis, H Sarimveis
Automatica 47 (9), 2016-2022, 2011
542011
Stabilising model predictive control for discrete-time fractional-order systems
P Sopasakis, H Sarimveis
Automatica 75, 24-31, 2017
482017
Model predictive control for linear impulsive systems
P Sopasakis, P Patrinos, H Sarimveis, A Bemporad
IEEE Transactions on Automatic Control 60 (8), 2277-2282, 2015
482015
GPU-accelerated stochastic predictive control of drinking water networks
AK Sampathirao, P Sopasakis, A Bemporad, P Patrinos
IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2017
462017
Water demand forecasting for the optimal operation of large-scale drinking water networks: The Barcelona case study
AK Sampathirao, JM Grosso Pérez, P Sopasakis, C Ocampo-Martinez, ...
IFAC, 2014
462014
Risk-averse model predictive operation control of islanded microgrids
CA Hans, P Sopasakis, J Raisch, C Reincke-Collon, P Patrinos
IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2019
342019
Subterranean MAV navigation based on nonlinear MPC with collision avoidance constraints
SS Mansouri, C Kanellakis, E Fresk, B Lindqvist, D Kominiak, A Koval, ...
IFAC-PapersOnLine 53 (2), 9650-9657, 2020
252020
Nonlinear model predictive control for distributed motion planning in road intersections using PANOC
A Katriniok, P Sopasakis, M Schuurmans, P Patrinos
2019 IEEE 58th Conference on Decision and Control (CDC), 5272-5278, 2019
242019
Safe learning-based control of stochastic jump linear systems: a distributionally robust approach
M Schuurmans, P Sopasakis, P Patrinos
2019 IEEE 58th Conference on Decision and Control (CDC), 6498-6503, 2019
242019
Risk-averse risk-constrained optimal control
P Sopasakis, M Schuurmans, P Patrinos
IEEE European Control Conference, 2019
242019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20