Παρακολούθηση
Thomas Lukasiewicz
Thomas Lukasiewicz
Vienna University of Technology, Austria; University of Oxford, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuwien.ac.at
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Combining answer set programming with description logics for the Semantic Web
T Eiter, G Ianni, T Lukasiewicz, R Schindlauer, H Tompits
Artificial Intelligence 172 (12/13), 1495-1539, 2008
7452008
Combining answer set programming with description logics for the Semantic Web
T Eiter, T Lukasiewicz, R Schindlauer, H Tompits
Principles of Knowledge Representation and Reasoning: Proceedings of the …, 2004
745*2004
A general Datalog-based framework for tractable query answering over ontologies
A Calì, G Gottlob, T Lukasiewicz
Journal of Web Semantics 14, 57-83, 2012
6932012
Managing uncertainty and vagueness in description logics for the Semantic Web
T Lukasiewicz, U Straccia
Journal of Web Semantics 6 (4), 291-308, 2008
6162008
e-SNLI: Natural language inference with natural language explanations
OM Camburu, T Rocktäschel, T Lukasiewicz, P Blunsom
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 2018
4342018
Expressive probabilistic description logics
T Lukasiewicz
Artificial Intelligence 172 (6/7), 852-883, 2008
3112008
Controllable text-to-image generation
B Li, X Qi, T Lukasiewicz, P Torr
Advances in Neural Information Processing Systems 32, 2019
2972019
ManiGAN: Text-Guided Image Manipulation
B Li, X Qi, T Lukasiewicz, PHS Torr
Proceedings of the 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
2532020
P-SHOQ(D): A probabilistic extension of SHOQ(D) for probabilistic ontologies in the Semantic Web
R Giugno, T Lukasiewicz
Proceedings of the 8th European Conference on Logics in Artificial …, 2002
250*2002
Datalog+/-: A family of logical knowledge representation and query languages for new applications
A Calı, G Gottlob, T Lukasiewicz, B Marnette, A Pieris
Proceedings of the 25th Symposium on Logic in Computer Science (LICS 2010 …, 2010
2022010
Mathematical Capabilities of ChatGPT
S Frieder, L Pinchetti, RR Griffiths, T Salvatori, T Lukasiewicz, ...
arXiv preprint arXiv:2301.13867, 2023
1802023
Datalog±: A unified approach to ontologies and integrity constraints
A Calì, G Gottlob, T Lukasiewicz
Proceedings of the 12th International Conference on Database Theory (ICDT …, 2009
1662009
The surprising power of graph neural networks with random node initialization
R Abboud, II Ceylan, M Grohe, T Lukasiewicz
arXiv preprint arXiv:2010.01179, 2020
1612020
Probabilistic logic programming
T Lukasiewicz
Proceedings of the 13th European Conference on Artificial Intelligence, 388-392, 1998
1451998
BoxE: A Box Embedding Model for Knowledge Base Completion
R Abboud, İİ Ceylan, T Lukasiewicz, T Salvatori
Proceedings of the 34th Annual Conference on Neural Information Processing …, 2020
1332020
Probabilistic logic programming with conditional constraints
T Lukasiewicz
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 2 (3), 289-339, 2001
1322001
Probabilistic deduction with conditional constraints over basic events
T Lukasiewicz
Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR) 10, 199-241, 1999
1311999
Probabilistic default reasoning with conditional constraints
T Lukasiewicz
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 34 (1-3), 35-88, 2002
1262002
Complexity results for structure-based causality
T Eiter, T Lukasiewicz
Artificial Intelligence 142 (1), 53-89, 2002
1122002
Complexity results for structure-based causality
T Eiter, T Lukasiewicz
Proceedings of the 17th International Joint Conference on Artificial …, 2001
1122001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20