Παρακολούθηση
Thomas Lukasiewicz
Thomas Lukasiewicz
Professor of Computer Science, University of Oxford
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Combining answer set programming with description logics for the semantic web
T Eiter, G Ianni, T Lukasiewicz, R Schindlauer, H Tompits
Artificial Intelligence 172 (12/13), 1495-1539, 2008
7432008
Combining answer set programming with description logics for the semantic web
T Eiter, T Lukasiewicz, R Schindlauer, H Tompits
Principles of Knowledge Representation and Reasoning: Proceedings of the …, 2004
743*2004
A general datalog-based framework for tractable query answering over ontologies
A Calì, G Gottlob, T Lukasiewicz
Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web 14, 57-83, 2012
6442012
Managing uncertainty and vagueness in description logics for the Semantic Web
T Lukasiewicz, U Straccia
Journal of Web Semantics 6 (4), 291-308, 2008
5982008
Expressive probabilistic description logics
T Lukasiewicz
Artificial Intelligence 172 (6/7), 852-883, 2008
3042008
P-SHOQ(D): A probabilistic extension of SHOQ(D) for probabilistic ontologies in the Semantic Web
R Giugno, T Lukasiewicz
Proceedings of the 8th European Conference on Logics in Artificial …, 2002
2432002
e-snli: Natural language inference with natural language explanations
OM Camburu, T Rocktäschel, T Lukasiewicz, P Blunsom
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 2018
2402018
Datalog+/-: A family of logical knowledge representation and query languages for new applications
A Calı, G Gottlob, T Lukasiewicz, B Marnette, A Pieris
Proceedings of the 25th Symposium on Logic in Computer Science (LICS 2010 …, 2010
1882010
Datalog±: A unified approach to ontologies and integrity constraints
A Calì, G Gottlob, T Lukasiewicz
Proceedings of the 12th International Conference on Database Theory (ICDT …, 2009
1602009
Controllable text-to-image generation
B Li, X Qi, T Lukasiewicz, P Torr
Advances in Neural Information Processing Systems 32, 2019
1552019
Probabilistic logic programming
T Lukasiewicz
Proceedings of the 13th European Conference on Artificial Intelligence, 388-392, 1998
1421998
Probabilistic default reasoning with conditional constraints
T Lukasiewicz
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 34 (1-3), 35-88, 2002
1272002
Probabilistic deduction with conditional constraints over basic events
T Lukasiewicz
Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR) 10, 199-241, 1999
1261999
Probabilistic logic programming with conditional constraints
T Lukasiewicz
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 2 (3), 289-339, 2001
1242001
ManiGAN: Text-Guided Image Manipulation
B Li, X Qi, T Lukasiewicz, PHS Torr
Proceedings of the 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
1072020
Complexity results for structure-based causality
T Eiter, T Lukasiewicz
Artificial Intelligence 142 (1), 53-89, 2002
1062002
Complexity results for structure-based causality
T Eiter, T Lukasiewicz
Proceedings of the 17th International Joint Conference on Artificial …, 2001
1062001
Well-founded semantics for description logic programs in the Semantic Web
T Eiter, T Lukasiewicz, R Schindlauer, H Tompits
Proceedings of the 3rd International Workshop on Rules and Rule Markup …, 2004
1052004
Combining probabilistic logic programming with the power of maximum entropy
G Kern-Isberner, T Lukasiewicz
Artificial Intelligence 157 (1/2), 139-202, 2004
952004
A Surprisingly Robust Trick for the Winograd Schema Challenge
V Kocijan, AM Cretu, OM Camburu, Y Yordanov, T Lukasiewicz
57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics‚ ACL …, 2019
932019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20