Παρακολούθηση
Christos Kechagias
Christos Kechagias
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα primedu.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών
Μ Τζάνη, Χ Κεχαγιάς
Αθήνα: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2005
36*2005
Sociology of Education
M Tzani, C Kechagias
Athens: Grigoris (in Greek), 2004
23*2004
Goddess Athena as leader and mentor in Homeric epics
CT Kechagias, AS Antoniou
Women, Business and Leadership, 2019
11*2019
Κοινωνιολογία Παιδείας
Μ Τζάνη, Χ Κεχαγιάς
Γρηγόρης, 2004
9*2004
On the nature of position
C Kechagias
Athens: Herodotos, 2009
72009
Operational Principles and Social Structure of the Greek Culture
C Kechagias
Athens: Atrapos, 2006
72006
Can We Teach Creativity? Extending Socrates's Criteria to Modern Education
N Chatzidaki, CT Kechagias
Journal of Aesthetic Education 53 (4), 86, 2019
62019
Metro e representação: geração de arquivos sonoros e midi a partir de textos da tragédia grega
M Mota
En: ANAIS 7SIMCAM 254, 266, 2011
62011
The Guide and the Mentor
M Tzani, C Kechagias
Promoting Teacher Education-From Intake system to teaching practice, 35-46, 2009
62009
Κοινωνιολογία Παιδείας
Μ Τζάνη, Χ Κεχαγιάς
Αθήνα: Γρηγόρη, 2010
5*2010
A view on the Greek Shadow Education at the era of the economic crisis. How do private tutors’ working conditions are formed?
N Chatzidaki, A Kyridis, CT Kechagias
European Journal of Education Studies 8 (3), 310-326, 2021
42021
The Relationship between Student Science Teachers’ Views on Nature of Science and Classroom Practice: Is There Any?
C Stefanidou, C Skordoulis, C Kechagias
Journal of Studies in Education 8 (4), 28-44, 2018
42018
Criteria and methodology of evaluation in teacher education: Promoting teacher education—From intake system to teaching practice
M Tzani, C Kechagias
Proceedings of the International Conference Promoting Teacher Education from …, 2009
4*2009
Κοινωνιολογία της Παιδείας
Μ Τζάνη, Χ Κεχαγιάς
Αθήνα : Χριστίνα Μ. Γρηγόρη, 2006
4*2006
Education in Fictional Dystopian Societies: The Case of Veronica Roth’s “Divergent”
S Stefanopoulou, CT Kechagias, K Malafantis
Journal of Advances in Education Research 6 (1), 49-59, 2021
32021
Improving the educational practice using simulations in science education: The contribution of Althusser’s theory on the cognitive procedure
S Stefanopoulou, CT Kechagias
European Journal of Education Studies 4 (3), 61-78, 2018
32018
Burning Socrates' School down with Aristophanes: Learning and Teaching under Clouds.
CT Kechagias, G Papaioannou, AS Antoniou
Revista Dramaturgias 7, 512-527, 2018
22018
Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Η ελληνική πρόταση για το σχολείο του μέλλοντος
Μ Τζάνη, Χ Κεχαγιάς
Θεσσαλονίκη: Ερωδιός, 2006
22006
The Ancient Greek Metre
C Kechagias
A Coded Type of a Natural Law. Production of Special and, 2003
22003
Collaborative Iconic And Symbolic Representation Activities Using Edusemiotics In English As A Second Language (ESL): A Philosophical Approach
K Pella, G Tsoukalochoriti, CT Kechagias
Journal for Research Scholars and Professionals of English Language Teaching …, 2019
12019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20