Παρακολούθηση
Ling Cheung Hughes
Ling Cheung Hughes
Dover Microsystems
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dovermicrosystems.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Provably secure ciphertext policy ABE
L Cheung, C Newport
Proceedings of the 14th ACM conference on Computer and communications …, 2007
11572007
Collusion-resistant group key management using attribute-based encryption
L Cheung, JA Cooley, R Khazan, C Newport
Group-Oriented Cryptographic Protocols 23, 2007
722007
Time-bounded task-PIOAs: A framework for analyzing security protocols
R Canetti, L Cheung, D Kaynar, M Liskov, N Lynch, O Pereira, R Segala
International Symposium on Distributed Computing, 238-253, 2006
712006
Switched PIOA: Parallel composition via distributed scheduling
L Cheung, N Lynch, R Segala, F Vaandrager
Theoretical Computer Science 365 (1-2), 83-108, 2006
682006
Task-structured probabilistic I/O automata
R Canetti, L Cheung, D Kaynar, M Liskov, N Lynch, O Pereira, R Segala
2006 8th International Workshop on Discrete Event Systems, 207-214, 2006
602006
A testing scenario for probabilistic processes
L Cheung, M Stoelinga, F Vaandrager
Journal of the ACM (JACM) 54 (6), 29, 2007
582007
A testing scenario for probabilistic processes
L Cheung, MIA Stoelinga, FW Vaandrager
[Sl]: Institute for Computing and Information Sciences, Radboud Un, 2006
582006
Reconciling nondeterministic and probabilistic choices
L Cheung
[Sl: sn], 2006
412006
Analyzing security protocols using time-bounded task-PIOAs
R Canetti, L Cheung, D Kaynar, M Liskov, N Lynch, O Pereira, R Segala
Discrete Event Dynamic Systems 18 (1), 111-159, 2008
382008
Using probabilistic I/O automata to analyze an oblivious transfer protocol
R Canetti, L Cheung, D Kaynar, M Liskov, N Lynch, R Segala
272005
Switched probabilistic I/O automata
L Cheung, N Lynch, R Segala, F Vaandrager
International Colloquium on Theoretical Aspects of Computing, 494-510, 2004
252004
Compositional security for task-pioas
R Canetti, L Cheung, D Kaynar, N Lynch, O Pereira
20th IEEE Computer Security Foundations Symposium (CSF'07), 125-139, 2007
222007
Task-structured probabilistic I/O automata
R Canetti, L Cheung, D Kaynar, M Liskov, N Lynch, O Pereira, R Segala
Journal of Computer and System Sciences 94, 63-97, 2018
192018
Task-structured probabilistic I
R Canetti, L Cheung, D Kaynar, M Liskov, N Lynch, O Pereira, R Segala
O automata. Tech. Report MIT-CSAIL-TR-2006-060, MIT, Cambridge, 2006
192006
Modeling Computational Security in Long-Lived Systems, Version 2.
R Canetti, L Cheung, DK Kaynar, NA Lynch, O Pereira
IACR Cryptology ePrint Archive 2008, 492, 2008
18*2008
Using task-structured probabilistic I/O automata to analyze an oblivious transfer protocol
R Canetti, L Cheung, D Kaynar, M Liskov, N Lynch, O Pereira, R Segala
182007
Randomized wait-free consensus using an atomicity assumption
L Cheung
International Conference On Principles Of Distributed Systems, 47-60, 2005
182005
On the Role of Scheduling in Simulation-Based Security.
R Canetti, L Cheung, NA Lynch, O Pereira
IACR Cryptology ePrint Archive 2007, 102, 2007
152007
Modeling computational security in long-lived systems
R Canetti, L Cheung, D Kaynar, N Lynch, O Pereira
International Conference on Concurrency Theory, 114-130, 2008
142008
Verifying Statistical Zero Knowledge with Approximate Implementations.
L Cheung, S Mitra, O Pereira
IACR Cryptology ePrint Archive 2007, 195, 2007
102007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20