Παρακολούθηση
Susanne Albers
Susanne Albers
Professor of Computer Science, TU Muenchen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα in.tum.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Energy-efficient algorithms
S Albers
Communications of the ACM 53 (5), 86-96, 2010
5972010
Exploring unknown environments
S Albers, MR Henzinger
SIAM Journal on Computing 29 (4), 1164-1188, 2000
3982000
Online algorithms: a survey
S Albers
Mathematical Programming 97, 3-26, 2003
3832003
Better bounds for online scheduling
S Albers
Proceedings of the Twenty-Ninth Annual ACM Symposium on Theory of Computing …, 1997
3431997
On Nash equilibria for a network creation game
S Albers, S Eilts, E Even-Dar, Y Mansour, L Roditty
ACM Transactions on Economics and Computation (TEAC) 2 (1), 1-27, 2014
2442014
Energy-efficient algorithms for flow time minimization
S Albers, H Fujiwara
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 3 (4), 49-es, 2007
2202007
Speed scaling on parallel processors
S Albers, F Müller, S Schmelzer
Proceedings of the nineteenth annual ACM symposium on Parallel algorithms …, 2007
2152007
The complexity of one-machine batching problems
S Albers, P Brucker
Discrete Applied Mathematics 47 (2), 87-107, 1993
1961993
Improved parallel integer sorting without concurrent writing
S Albers, T Hagerup
Information and Computation 136 (1), 25-51, 1997
1341997
Improved randomized on-line algorithms for the list update problem
S Albers
SIAM Journal on Computing 27 (3), 682-693, 1998
1301998
Race to idle: new algorithms for speed scaling with a sleep state
S Albers, A Antoniadis
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 10 (2), 1-31, 2014
1292014
Exploring unknown environments with obstacles
Albers, Kursawe, Schuierer
Algorithmica 32, 123-143, 2002
1272002
Page replacement for general caching problems
S Albers, S Arora, S Khanna
SODA 99, 31-40, 1999
1261999
On the influence of lookahead in competitive paging algorithms
S Albers
Algorithmica 18, 283-305, 1997
1131997
On-line algorithms
S Albers, S Leonardi
ACM Computing Surveys (CSUR) 31 (3es), 4-es, 1999
1021999
A combined BIT and TIMESTAMP algorithm for the list update problem
S Albers, B Von Stengel, R Werchner
Information Processing Letters 56 (3), 135-139, 1995
1021995
Competitive online algorithms
S Albers
BRICS, 1996
1001996
On the value of coordination in network design
S Albers
SIAM Journal on Computing 38 (6), 2273-2302, 2009
972009
Self-organizing data structures
S Albers, J Westbrook
Online Algorithms: The state of the art, 13-51, 2005
962005
On paging with locality of reference
S Albers, LM Favrholdt, O Giel
Proceedings of the thiry-fourth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2002
932002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20