Παρακολούθηση
Sebastian Junges
Sebastian Junges
Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ru.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Probabilistic Model Checker Storm
C Hensel, S Junges, JP Katoen, T Quatmann, M Volk
STTT, 2021
669*2021
Safe Reinforcement Learning Using Probabilistic Shields
N Jansen, B Könighofer, S Junges, A Serban, R Bloem
CONCUR, 2020
161*2020
Prophesy: A probabilistic parameter synthesis tool
C Dehnert, S Junges, N Jansen, F Corzilius, M Volk, H Bruintjes, ...
CAV, 214-231, 2015
1532015
Safety-constrained reinforcement learning for MDPs
S Junges, N Jansen, C Dehnert, U Topcu, JP Katoen
TACAS, 130-146, 2016
1382016
Fast dynamic fault tree analysis by model checking techniques
M Volk, S Junges, JP Katoen
IEEE Transactions on Industrial Informatics 14 (1), 370-379, 2018
1232018
SMT-RAT: An Open Source C++ Toolbox for Strategic and Parallel SMT Solving
F Corzilius, G Kremer, S Junges, S Schupp, E Ábrahám
SAT, 360-368, 2015
1202015
Jani: Quantitative model and tool interaction
CE Budde, C Dehnert, EM Hahn, A Hartmanns, S Junges, A Turrini
TACAS, 151-168, 2017
1182017
Parameter synthesis for Markov models: Faster than ever
T Quatmann, C Dehnert, N Jansen, S Junges, JP Katoen
ATVA, 50-67, 2016
1042016
Finite-state controllers of POMDPs via parameter synthesis
S Junges, NH Jansen, R Wimmer, T Quatmann, L Winterer, JP Katoen, ...
UAI, 2018
84*2018
Safety analysis for vehicle guidance systems with dynamic fault trees
M Ghadhab, S Junges, JP Katoen, M Kuntz, M Volk
Reliability Engineering & System Safety 186, 37-50, 2019
80*2019
Convex optimization for parameter synthesis in MDPs
M Cubuktepe, N Jansen, S Junges, JP Katoen, U Topcu
IEEE Transactions on Automatic Control 67 (12), 6333-6348, 2021
58*2021
SMT-RAT: an SMT-compliant nonlinear real arithmetic toolbox
F Corzilius, U Loup, S Junges, E Ábrahám
SAT, 442-448, 2012
55*2012
Uncovering dynamic fault trees
S Junges, D Guck, JP Katoen, M Stoelinga
DSN, 299-310, 2016
532016
Parameter Synthesis for Markov Models: Covering the Parameter Space
S Junges, E Ábrahám, C Hensel, N Jansen, JP Katoen, T Quatmann, ...
arXiv preprint arXiv:1903.07993, 2019
502019
The complexity of reachability in parametric Markov decision processes
S Junges, JP Katoen, GA Pérez, T Winkler
Journal of Computer and System Sciences 119, 183-210, 2021
47*2021
Multi-cost Bounded Tradeoff Analysis in MDP
A Hartmanns, S Junges, JP Katoen, T Quatmann
Journal of Automated Reasoning 64 (7), 1483-1522, 2020
44*2020
Safe Reinforcement Learning via Shielding for POMDPs
S Carr, N Jansen, S Junges, U Topcu
AAAI, 2023
40*2023
Sequential Convex Programming for the Efficient Verification of Parametric MDPs
M Cubuktepe, N Jansen, S Junges, JP Katoen, I Papusha, HA Poonawala, ...
TACAS, 133-150, 2017
402017
Shepherding hordes of Markov chains
M Češka, N Jansen, S Junges, JP Katoen
TACAS, 172-190, 2019
372019
Robust Finite-State Controllers for Uncertain POMDPs
M Cubuktepe, N Jansen, S Junges, A Marandi, M Suilen, U Topcu
AAAI, 2021
342021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20