Παρακολούθηση
Gian Luigi Russo
Gian Luigi Russo
Institute of Food Sciences, National Research Council, CNR, Avellino, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isa.cnr.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy
DJ Klionsky, AK Abdel-Aziz, S Abdelfatah, M Abdellatif, A Abdoli, S Abel, ...
autophagy 17 (1), 1-382, 2021
106502021
Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (4th edition)
DJ Klionsky, AK Abdel-Aziz, S Abdelfatah, M Abdellatif, A Abdoli, S Abel, ...
autophagy, 1-382, 2021
2928*2021
Natural products in drug discovery: Advances and opportunities
AG Atanasov, SB Zotchev, VM Dirsch, CT Supuran
Nature Reviews Drug Discovery 20 (3), 200-216, 2021
29062021
Dietary n− 6 and n− 3 polyunsaturated fatty acids: from biochemistry to clinical implications in cardiovascular prevention
GL Russo
Biochemical pharmacology 77 (6), 937-946, 2009
10552009
The flavonoid quercetin in disease prevention and therapy: facts and fancies
M Russo, C Spagnuolo, I Tedesco, S Bilotto, GL Russo
Biochemical pharmacology 83 (1), 6-15, 2012
7902012
Broad targeting of resistance to apoptosis in cancer
RM Mohammad, I Muqbil, L Lowe, C Yedjou, HY Hsu, LT Lin, MD Siegelin, ...
Seminars in cancer biology 35, S78-S103, 2015
7722015
The insidious effect of diatoms on copepod reproduction
A Miralto, G Barone, G Romano, SA Poulet, A Ianora, GL Russo, I Buttino, ...
Nature 402 (6758), 173-176, 1999
7721999
Genistein and Cancer: Current Status, Challenges, and Future Directions,
C Spagnuolo, GL Russo, IE Orhan, S Habtemariam, M Daglia, A Sureda, ...
Advances in nutrition 6 (4), 408-419, 2015
4952015
Ins and outs of dietary phytochemicals in cancer chemoprevention
GL Russo
Biochemical pharmacology 74 (4), 533-544, 2007
4552007
Anti-inflammatory effects of flavonoids in neurodegenerative disorders
C Spagnuolo, S Moccia, GL Russo
European journal of medicinal chemistry 153, 105-115, 2018
4282018
Role of quercetin as an alternative for obesity treatment: you are what you eat!
SF Nabavi, GL Russo, M Daglia, SM Nabavi
Food chemistry 179, 305-310, 2015
3532015
Roles of flavonoids against coronavirus infection
M Russo, S Moccia, C Spagnuolo, I Tedesco, GL Russo
Chemico-biological interactions 328, 109211, 2020
3412020
Designing a broad-spectrum integrative approach for cancer prevention and treatment
KI Block, C Gyllenhaal, L Lowe, A Amedei, ARMR Amin, A Amin, ...
Seminars in cancer biology 35, S276-S304, 2015
3102015
Understanding genistein in cancer: The “good” and the “bad” effects: A review
M Russo, GL Russo, M Daglia, PD Kasi, S Ravi, SF Nabavi, SM Nabavi
Food chemistry 196, 589-600, 2016
2572016
Phytochemicals in cancer prevention and therapy: truth or dare?
M Russo, C Spagnuolo, I Tedesco, GL Russo
Toxins 2 (4), 517-551, 2010
2542010
Antioxidant effect of red wine polyphenols on red blood cells
I Tedesco, M Russo, P Russo, G Iacomino, GL Russo, A Carraturo, ...
The Journal of nutritional biochemistry 11 (2), 114-119, 2000
2252000
Characterization of coloured compounds obtained by enzymatic extraction of bakery products
RC Borrelli, C Mennella, F Barba, M Russo, GL Russo, K Krome, ...
Food and Chemical Toxicology 41 (10), 1367-1374, 2003
2182003
Beer in health and disease prevention
VR Preedy
Academic Press, 2011
1942011
Omega-3 polyunsaturated fatty acids and cancer: lessons learned from clinical trials
SF Nabavi, S Bilotto, GL Russo, IE Orhan, S Habtemariam, M Daglia, ...
Cancer and Metastasis Reviews 34, 359-380, 2015
1932015
Erratum to: Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (Autophagy, 12, 1, 1-222, 10.1080/15548627.2015. 1100356
DJ Klionsky, K Abdelmohsen, A Abe, MJ Abedin, H Abeliovich, ...
187*
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20