Παρακολούθηση
Eva Tsapakis
Eva Tsapakis
Consultant General Adult Psychiatrist
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα doctors.org.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficacy of antidepressants in juvenile depression: meta-analysis
EM Tsapakis, F Soldani, L Tondo, RJ Baldessarini
The British Journal of Psychiatry 193 (1), 10-17, 2008
2052008
Vasopressin and oxytocin secretion in response to the consumption of ecstasy in a clubbing population
K Wolff, EM Tsapakis, AR Winstock, D Hartley, D Holt, ML Forsling, ...
Journal of Psychopharmacology 20 (3), 400-410, 2006
1412006
Regulation of working memory by dopamine D4 receptor in rats
K Zhang, CJ Grady, EM Tsapakis, SL Andersen, FI Tarazi, ...
Neuropsychopharmacology 29 (9), 1648-1655, 2004
1332004
The adverse skeletal effects of selective serotonin reuptake inhibitors
EM Tsapakis, Z Gamie, GT Tran, S Adshead, A Lampard, A Mantalaris, ...
European psychiatry 27 (3), 156-169, 2012
1272012
Results of the COVID-19 mental health international for the general population (COMET-G) study
KN Fountoulakis, G Karakatsoulis, S Abraham, K Adorjan, HU Ahmed, ...
European Neuropsychopharmacology 54, 21-40, 2022
1122022
Clinical management of negative symptoms of schizophrenia: An update
EM Tsapakis, T Dimopoulou, FI Tarazi
Pharmacology & therapeutics 153, 135-147, 2015
752015
First episode psychosis
KJ Aitchison, RM Murray, PJ Power, EM Tsapakis
CRC Press, 2022
702022
Risk of osteoporosis and fracture incidence in patients on antipsychotic medication
SM Graham, D Howgate, W Anderson, C Howes, M Heliotis, A Mantalaris, ...
Expert opinion on drug safety 10 (4), 575-602, 2011
642011
Glutamate and psychiatric disorders
EM Tsapakis, MJ Travis
Advances in Psychiatric Treatment 8 (3), 189-197, 2002
612002
The relationship of common risk variants and polygenic risk for schizophrenia to sensorimotor gating
P Roussos, SG Giakoumaki, C Zouraraki, JF Fullard, VE Karagiorga, ...
Biological psychiatry 79 (12), 988-996, 2016
472016
Dementia and osteoporosis in a geriatric population: Is there a common link?
CL Downey, A Young, EF Burton, SM Graham, RJ Macfarlane, ...
World journal of orthopedics 8 (5), 412, 2017
412017
Agrammatic patterns in Alzheimer's disease: Evidence from tense, agreement, and aspect
V Fyndanis, C Manouilidou, E Koufou, S Karampekios, EM Tsapakis
Taylor & Francis, 2012
412012
Pharmacogenetic studies of change in cortisol on ecstasy (MDMA) consumption
K Wolff, EM Tsapakis, CM Pariante, RW Kerwin, ML Forsling, KJ Aitchison
Journal of psychopharmacology 26 (3), 419-428, 2012
392012
Bone metabolism in anorexia nervosa: molecular pathways and current treatment modalities
DJ Howgate, SM Graham, A Leonidou, N Korres, E Tsiridis, E Tsapakis
Osteoporosis International 24, 407-421, 2013
382013
Essential psychiatry
R Murray, KS Kendler, P McGuffin, S Wessely, D Castle
Cambridge University Press, 2008
332008
Association of tardive dyskinesia with variation in CYP2D6: Is there a role for active metabolites?
MM Koola, EM Tsapakis, P Wright, S Smith, RW Kerwin, KL Nugent, ...
Journal of Psychopharmacology 28 (7), 665-670, 2014
302014
Sub-optimal parenting is associated with schizotypic and anxiety personality traits in adulthood
SG Giakoumaki, P Roussos, C Zouraraki, E Spanoudakis, M Mavrikaki, ...
European Psychiatry 28 (4), 254-260, 2013
302013
Does dopamine sensitization underlie the association between schizophrenia and drug abuse?
EM Tsapakis, O Guillin, RM Murray
Current Opinion in Psychiatry 16, S45-S52, 2003
272003
Ecstasy (MDMA)-induced hyponatraemia is associated with genetic variants in CYP2D6 and COMT
KJ Aitchison, EM Tsapakis, P Huezo-Diaz, RW Kerwin, ML Forsling, ...
Journal of Psychopharmacology 26 (3), 408-418, 2012
242012
The effect of different degrees of lockdown and self-identified gender on anxiety, depression and suicidality during the COVID-19 pandemic: Data from the international COMET-G …
KN Fountoulakis, GN Karakatsoulis, S Abraham, K Adorjan, HU Ahmed, ...
Psychiatry research 315, 114702, 2022
212022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20