Παρακολούθηση
Stefano Ceri
Stefano Ceri
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polimi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Conceptual database design: an entity-relationship approach
B Carlo, S Ceri, N Sham
Benjamin/Cummings, 1992
19881992
Data-Centric Systems and Applications
MJ Carey, S Ceri, P Bernstein, U Dayal, C Faloutsos, JC Freytag, ...
Italy: Springer, 2006
19432006
Distributed databases
S Ceri
Tata McGraw-Hill Education, 2017
15652017
Web Modeling Language (WebML): a modeling language for designing Web sites
S Ceri, P Fraternali, A Bongio
Computer Networks 33 (1-6), 137-157, 2000
15502000
Active database systems: Triggers and rules for advanced database processing
J Widom, S Ceri
Morgan Kaufmann, 1995
13971995
Logic programming and databases
S Ceri, G Gottlob, L Tanca
Springer Science & Business Media, 2012
12152012
What you always wanted to know about Datalog(and never dared to ask)
S Ceri, G Gottlob, L Tanca
IEEE transactions on knowledge and data engineering 1 (1), 146-166, 1989
9341989
Morgan Kaufmann series in data management systems: Designing data-intensive Web applications
S Ceri, P Fraternali, A Bongio, M Brambilla, S Comai, M Matera
Morgan Kaufmann, 2003
8122003
Vertical partitioning algorithms for database design
S Navathe, S Ceri, G Wiederhold, J Dou
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 9 (4), 680-710, 1984
6401984
Deriving production rules for incremental view maintenance
S Ceri, J Widom
5851991
Deriving production rules for constraint maintenance
S Ceri, J Widom
5491990
Workflow evolution
F Casati, S Ceri, B Pernici, G Pozzi
Data & Knowledge Engineering 24 (3), 211-238, 1998
5241998
Advanced database systems
C Zaniolo, S Ceri, C Faloutsos, RT Snodgrass, VS Subrahmanian, ...
Morgan Kaufmann, 1997
4851997
A new SQL-like operator for mining association rules
R Meo, G Psaila, S Ceri
VLDB 96, 122-133, 1996
4591996
Mapping the human genetic architecture of COVID-19
Writing group Writing group leaders Pathak Gita A. 6 Andrews Shea J. 7 Kanai ...
Nature 600 (7889), 472-477, 2021
4072021
XML-GL: a graphical language for querying and restructuring XML documents
S Ceri, S Comai, E Damiani, P Fraternali, S Paraboschi, L Tanca
Computer networks 31 (11-16), 1171-1187, 1999
4061999
The asilomar report on database research
P Bernstein, M Brodie, S Ceri, D DeWitt, M Franklin, H Garcia-Molina, ...
ACM Sigmod record 27 (4), 74-80, 1998
3871998
Specification and implementation of exceptions in workflow management systems
F Casati, S Ceri, S Paraboschi, G Pozzi
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 24 (3), 405-451, 1999
3811999
Comparative analysis of five XML query languages
A Bonifati, S Ceri
ACM Sigmod Record 29 (1), 68-79, 2000
3762000
Designing data marts for data warehouses
C Ghezzi
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 10 (4), 452-483, 2001
3592001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20