Παρακολούθηση
David Auber
David Auber
Professor LaBRI - University of Bordeaux
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα labri.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tulip—A huge graph visualization framework
D Auber
Graph drawing software, 105-126, 2004
4952004
Multiscale visualization of small world networks
D Auber, Y Chiricota, F Jourdan, G Melançon
IEEE symposium on information visualization 2003 (IEEE Cat. No. 03TH8714), 75-81, 2003
3162003
Topolayout: Multilevel graph layout by topological features
D Archambault, T Munzner, D Auber
IEEE transactions on visualization and computer graphics 13 (2), 305-317, 2007
2472007
GrouseFlocks: Steerable exploration of graph hierarchy space
D Archambault, T Munzner, D Auber
IEEE transactions on visualization and computer graphics 14 (4), 900-913, 2008
2162008
Winding roads: Routing edges into bundles
A Lambert, R Bourqui, D Auber
Computer graphics forum 29 (3), 853-862, 2010
1612010
Fully automatic visualisation of overlapping sets
P Simonetto, D Auber, D Archambault
Computer Graphics Forum 28 (3), 967-974, 2009
1542009
ProViz: protein interaction visualization and exploration
F Iragne, M Nikolski, B Mathieu, D Auber, D Sherman
Bioinformatics 21 (2), 272-274, 2005
1522005
Code flows: Visualizing structural evolution of source code
A Telea, D Auber
Computer Graphics Forum 27 (3), 831-838, 2008
1322008
TULIP 5
D Auber, D Archambault, R Bourqui, M Delest, J Dubois, A Lambert, ...
Encyclopedia of social network analysis and mining, 1-28, 2017
1042017
Tulip III
D Auber, D Archambault, R Bourqui, M Delest, J Dubois, B Pinaud, ...
Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining, 2014
95*2014
Large interactive visualization of density functions on big data infrastructure
A Perrot, R Bourqui, N Hanusse, F Lalanne, D Auber
2015 IEEE 5th Symposium on large Data Analysis and Visualization (lDAV), 99-106, 2015
892015
Gospermap: Using a gosper curve for laying out hierarchical data
D Auber, C Huet, A Lambert, B Renoust, A Sallaberry, A Saulnier
IEEE transactions on visualization and computer graphics 19 (11), 1820-1832, 2013
892013
3D edge bundling for geographical data visualization
A Lambert, R Bourqui, D Auber
2010 14th international conference information visualisation, 329-335, 2010
872010
Bubble tree drawing algorithm
S Grivet, D Auber, JP Domenger, G Melançon
Computer Vision and Graphics: International Conference, ICCVG 2004, Warsaw …, 2006
842006
Grouse: Feature-Based, Steerable Graph Hierarchy Exploration.
D Archambault, T Munzner, D Auber
EuroVis 2007, 67-74, 2007
722007
Metabolic network visualization eliminating node redundance and preserving metabolic pathways
R Bourqui, L Cottret, V Lacroix, D Auber, P Mary, MF Sagot, F Jourdan
BMC systems biology 1, 1-19, 2007
652007
Big data visualization and analytics: Future research challenges and emerging applications
G Andrienko, N Andrienko, SM Drucker, JD Fekete, D Fisher, S Idreos, ...
BigVis 2020: Big data visual exploration and analytics, 2020
572020
Visualise undrawable Euler diagrams
P Simonetto, D Auber
2008 12th International Conference Information Visualisation, 594-599, 2008
502008
Structural analysis and visualization of c++ code evolution using syntax trees
F Chevalier, D Auber, A Telea
Ninth international workshop on Principles of software evolution: in …, 2007
462007
State of the art of visual analytics for explainable deep learning
B La Rosa, G Blasilli, R Bourqui, D Auber, G Santucci, R Capobianco, ...
Computer Graphics Forum 42 (1), 319-355, 2023
452023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20