Παρακολούθηση
Danae Pla Karidi
Danae Pla Karidi
Archimedes, Athena RC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα athenarc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tweet and followee personalized recommendations based on knowledge graphs
D Pla Karidi, Y Stavrakas, Y Vassiliou
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 9 (6), 2035-2049, 2018
532018
From user graph to topics graph: Towards twitter followee recommendation based on knowledge graphs
DP Karidi
2016 IEEE 32nd International Conference on Data Engineering Workshops (ICDEW …, 2016
192016
BIP4COVID19: Releasing impact measures for articles relevant to COVID-19
T Vergoulis, I Kanellos, S Chatzopoulos, D Pla Karidi, T Dalamagas
Quantitative Science Studies 2 (4), 1447-1465, 2021
182021
A personalized tweet recommendation approach based on concept graphs
DP Karidi, Y Stavrakas, Y Vassiliou
2016 Intl IEEE Conferences on Ubiquitous Intelligence & Computing, Advanced …, 2016
172016
The Semantic Web. Latest Advances and New Domains: 13th International Conference, ESWC 2016, Heraklion, Crete, Greece, May 29--June 2, 2016, Proceedings
H Sack, E Blomqvist, M d'Aquin, C Ghidini, SP Ponzetto, C Lange
Springer, 2016
92016
Automatic ground truth dataset creation for fake news detection in social media
D Pla Karidi, H Nakos, Y Stavrakas
Intelligent Data Engineering and Automated Learning–IDEAL 2019: 20th …, 2019
82019
Intelligent Data Engineering and Automated Learning–IDEAL 2019: 20th International Conference, Manchester, UK, November 14–16, 2019, Proceedings, Part I
H Yin, D Camacho, P Tino, AJ Tallón-Ballesteros, R Menezes, ...
Springer Nature, 2019
42019
CitySense: Retrieving, Visualizing and Combining Datasets on Urban Areas
DP Karidi, H Nakos, A Efentakis, Y Stavrakas
DBKDA 2017, 70, 2017
22017
Ανάλυση Και Κατηγοριοποίηση Χρηστών Twitter
ΔΠ Καρύδη
12014
On Explaining Unfairness: An Overview
C Fragkathoulas, V Papanikou, DP Karidi, E Pitoura
arXiv preprint arXiv:2402.10762, 2024
2024
Databases and Information Systems: Contributions from ADBIS 2023 Workshops and Doctoral Consortium
A Przybyłek, A Karpus, A Hadjali, A Dignös, CS Hara, DP Karidi, ...
European Conference on Advances in Databases and Information Systems, 293-311, 2023
2023
Databases and Information Systems: Contributions from ADBIS 2023 Workshops and Doctoral Consortium
N Labroche15, P Monsarrat16, R Chbeir17, S Sellami18, S Tirupathi19, ...
New Trends in Database and Information Systems: ADBIS 2023 Short Papers …, 2023
2023
Leveraging social networks and knowledge graphs for discovering and recommending engaging and credible information
D Pla Karidi
2022
CitySense: Combining Geolocated Data for Urban Area Profiling
D Pla Karidi, H Nakos, A Efentakis, Y Stavrakas
International Journal On Advances in Software 10 (3,4), 2017
2017
DBKDA 2017
F Laux, S Ohnishi
2017
Combining Geolocated Data for Urban Area Profiling
DP Karidi, H Nakos, A Efentakis, Y Stavrakas
2017
Aberger, Christopher R.
Y Alabdulkarim, G Alexiou, R Alghamdi, M Almaymoni, P Ameri
UIC-ATC-ScalCom-CBDCom-IoP-SmartWorld 2016
D Shi, Y Wu, X Mo, R Wang, J Wei, H Wu, J Liu, T Wang, D Ye, J Wei, ...
CitySense: Combining Geolocated Data for Urban Area Profiling
DP Karidi, H Nakos, A Efentakis, Y Stavrakas
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19