Παρακολούθηση
Panayiotis Andreou
Panayiotis Andreou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uclan.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DITIS: A collaborative virtual medical team for home healthcare of cancer patients
A Pitsillides, B Pitsillides, G Samaras, M Dikaiakos, E Christodoulou, ...
M-Health: emerging mobile health systems, 247-266, 2006
792006
Optimized query routing trees for wireless sensor networks
P Andreou, D Zeinalipour-Yazti, A Pamboris, PK Chrysanthis, G Samaras
Information Systems 36 (2), 267-291, 2011
482011
ICT services for active ageing and independent living: identification and assessment
C Christophorou, S Kleanthous, D Georgiadis, DM Cereghetti, P Andreou, ...
Healthcare technology letters 3 (3), 159-164, 2016
352016
ETC: energy-driven tree construction in wireless sensor networks
P Andreou, A Pamboris, D Zeinalipour-Yazti, PK Chrysanthis, G Samaras
2009 Tenth International Conference on Mobile Data Management: Systems …, 2009
342009
Mint views: Materialized in-network top-k views in sensor networks
D Zeinalipour-Yazti, P Andreou, PK Chrysanthis, G Samaras
2007 International Conference on Mobile Data Management, 182-189, 2007
342007
Enhancing virtual reality systems with smart wearable devices
SE Alshaal, S Michael, A Pamporis, H Herodotou, G Samaras, P Andreou
2016 17th IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM) 1 …, 2016
252016
Ditis: Virtual Collaborative Teams for Home Healthcare.
A Pitsillides, G Samaras, B Pitsillides, D Georgiadis, P Andreou, ...
J. Mobile Multimedia 2 (1), 23-36, 2006
252006
Kspot: Effectively monitoring the k most important events in a wireless sensor network
P Andreou, D Zeinalipour-Yazti, M Vassiliadou, PK Chrysanthis, ...
2009 IEEE 25th International Conference on Data Engineering, 1503-1506, 2009
232009
FSort: External sorting on flash-based sensor devices
P Andreou, O Spanos, D Zeinalipour-Yazti, G Samaras, PK Chrysanthis
Proceedings of the Sixth International Workshop on Data Management for …, 2009
222009
The micropulse framework for adaptive waking windows in sensor networks
D Zeinalipour-Yazti, P Andreou, PK Chrysanthis, G Samaras, A Pitsillides
2007 International Conference on Mobile Data Management, 351-355, 2007
222007
A robotic cloud ecosystem for elderly care and ageing well: the GrowMeUp approach
D Georgiadis, C Christophorou, S Kleanthous, P Andreou, L Santos, ...
XIV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and …, 2016
212016
Multi-objective query optimization in smartphone social networks
A Konstantinidis, D Zeinalipour-Yazti, P Andreou, G Samaras
2011 IEEE 12th International Conference on Mobile Data Management 1, 27-32, 2011
212011
Managing Smartphone Testbeds with {SmartLab}
G Larkou, C Costa, PG Andreou, A Konstantinidis, D Zeinalipour-Yazti
27th Large Installation System Administration Conference (LISA 13), 115-132, 2013
182013
Workload-aware query routing trees in wireless sensor networks
P Andreou, D Zeinalipour-Yazti, PK Chrysanthis, G Samaras
The Ninth International Conference on Mobile Data Management (mdm 2008), 189-196, 2008
182008
Managing big data experiments on smartphones
G Larkou, M Mintzis, PG Andreou, A Konstantinidis, D Zeinalipour-Yazti
Distributed and Parallel Databases 34, 33-64, 2016
172016
In-network data acquisition and replication in mobile sensor networks
P Andreou, D Zeinalipour-Yazti, PK Chrysanthis, G Samaras
Distributed and Parallel Databases 29, 87-112, 2011
172011
Preserving Quality in the Development of Mobile Commerce Services and Applications.
AS Andreou, D Panayidou, P Andreou, A Pitsillides
Automation, Control, and Information Technology, 1-8, 2005
172005
Intelligent search in social communities of smartphone users
A Konstantinidis, D Zeinalipour-Yazti, P Andreou, G Samaras, ...
Distributed and Parallel Databases 31, 115-149, 2013
152013
SenseSwarm: a perimeter-based data acquisition framework for mobile sensor networks
D Zeinalipour-Yazti, P Andreou, PK Chrysanthis, G Samaras
Proceedings of the 4th workshop on Data management for sensor networks: in …, 2007
152007
A Collaborative Virtual Medical Team for Home Healthcare of Cancer Patients, Book Chapter, M-Health: Emerging Mobile Health Systems,(RH Istepanian, S. Laxminarayan, CS …
A Pitsillides, B Pitsillides, G Samaras, M Dikaiakos, E Christodoulou, ...
Kluwer Academic/Plenum Publishers, Springer Science, 2005
132005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20