Παρακολούθηση
Konstantinos Nikolakopoulos
Konstantinos Nikolakopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SRTM vs ASTER elevation products. Comparison for two regions in Crete, Greece
KG Nikolakopoulos, EK Kamaratakis, N Chrysoulakis
International Journal of remote sensing 27 (21), 4819-4838, 2006
3422006
Comparison of nine fusion techniques for very high resolution data
KG Nikolakopoulos
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing 74 (5), 647-659, 2008
1982008
UAV vs classical aerial photogrammetry for archaeological studies
KG Nikolakopoulos, K Soura, IK Koukouvelas, NG Argyropoulos
Journal of Archaeological Science: Reports 14, 758-773, 2017
1562017
Combination of aerial, satellite, and UAV photogrammetry for mapping the diachronic coastline evolution: the case of Lefkada Island
K Nikolakopoulos, A Kyriou, I Koukouvelas, V Zygouri, D Apostolopoulos
ISPRS International Journal of Geo-Information 8 (11), 489, 2019
652019
A review and meta-analysis of remote sensing data, GIS methods, materials and indices used for monitoring the coastline evolution over the last twenty years
D Apostolopoulos, K Nikolakopoulos
European Journal of Remote Sensing 54 (1), 240-265, 2021
632021
Quality assessment of ten fusion techniques applied on Worldview-2
K Nikolakopoulos, D Oikonomidis
European Journal of Remote Sensing 48 (1), 141-167, 2015
562015
Preliminary results from active landslide monitoring using multidisciplinary surveys
K Nikolakopoulos, K Kavoura, N Depountis, A Kyriou, N Argyropoulos, ...
European Journal of Remote Sensing 50 (1), 280-299, 2017
532017
Repeated UAV campaigns, GNSS measurements, GIS, and petrographic analyses for landslide mapping and monitoring
A Kyriou, K Nikolakopoulos, I Koukouvelas, P Lampropoulou
Minerals 11 (3), 300, 2021
492021
Treatise on the tectonic geomorphology of active faults: The significance of using a universal digital elevation model
IK Koukouvelas, V Zygouri, K Nikolakopoulos, S Verroios
Journal of Structural Geology 116, 241-252, 2018
452018
Developing a landslide susceptibility map based on remote sensing, fuzzy logic and expert knowledge of the Island of Lefkada, Greece
P Tsangaratos, C Loupasakis, K Nikolakopoulos, V Angelitsa, I Ilia
Environmental earth sciences 77, 1-23, 2018
452018
Accuracy assessment of ALOS AW3D30 DSM and comparison to ALOS PRISM DSM created with classical photogrammetric techniques
KG Nikolakopoulos
European Journal of Remote Sensing 53 (sup2), 39-52, 2020
432020
The contribution of probability theory in assessing the efficiency of two frequently used vegetation indices
D Vaiopoulos, GA Skianis, K Nikolakopoulos
International Journal of Remote Sensing 25 (20), 4219-4236, 2004
432004
Synergistic use of UAV and USV data and petrographic analyses for the investigation of beachrock formations: A case study from Syros Island, Aegean Sea, Greece
KG Nikolakopoulos, P Lampropoulou, E Fakiris, D Sardelianos, ...
Minerals 8 (11), 534, 2018
392018
Updating the 1: 50.000 topographic maps using ASTER and SRTM DEM: the case of Athens, Greece
KG Nikolakopoulos, N Chrysoulakis
Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology …, 2006
392006
Assessing the suitability of Sentinel-1 data for landslide mapping
A Kyriou, K Nikolakopoulos
European Journal of Remote Sensing 51 (1), 402-411, 2018
372018
Post-seismic monitoring of cliff mass wasting using an unmanned aerial vehicle and field data at Egremni, Lefkada Island, Greece
IΚ Koukouvelas, KG Nikolakopoulos, V Zygouri, A Kyriou
Geomorphology 367, 107306, 2020
322020
Artificial neural networks for the prediction of the reference evapotranspiration of the Peloponnese Peninsula, Greece
S Dimitriadou, KG Nikolakopoulos
Water 14 (13), 2027, 2022
302022
Earthquake triggered rock falls and their role in the development of a rock slope: The case of Skolis Mountain, Greece
I Koukouvelas, A Litoseliti, K Nikolakopoulos, V Zygouri
Engineering geology 191, 71-85, 2015
302015
Evapotranspiration trends and interactions in light of the anthropogenic footprint and the climate crisis: A review
S Dimitriadou, KG Nikolakopoulos
Hydrology 8 (4), 163, 2021
292021
Coastal areas mapping using UAV photogrammetry
KG Nikolakopoulos, D Kozarski, S Kogkas
Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications VIII 10428 …, 2017
292017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20